Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Seismikkseminar i Svolvær

Lokallaga i Lofoten og Vesterålen

Mandag 12. mai 2014 fra fra kl. 11.00 – 17.00 er det seismikkseminar på Thon Hotell i Svolvær.

Det er Norsk Olje og Gass og Nordland Fylkes Fiskarlag har gått sammen om å arrangere et seismikkseminar.

Alle lokallaga inviteres med dette til å delta med representanter på seminaret. Deltakelse er gratis og det vil bli servert en lunch underveis i seminaret. Reise til og fra Svolvær må dere imidlertid ordne selv.

For at vi skal kunne gjøe de nødvendige bestillingene ønsker vi en påmelding snarest til nordland@fiskarlaget.no. Påmelding kan også gjøes pr telefon til kontoret på telefon 406 23 359 eller tlf. 755 44 070.

Formålet med seminaret er å øke den generelle kunnskapen om seismikk bl.a. gjennom presentasjon av ulike forskningsarbeider. Det er ikke lagt opp til en diskusjon for eller i mot seismikk, men det blir selvsagt anledning til å kommentere og spøre underveis.

Hele styret i Nordland Fylkes Fiskarlag kommer til å delta på seminaret og vil dagen etterpå ha et styremøte. Dersom lokallaga / medlemmene ønsker det kan vi arrangere et møte etter seismikkseminaret der dere får møte styret for å drøfte aktuelle saker. Gi oss gjerne ei tilbakemelding på det.

Vel møtt i Svolvær med ønske om at mange av dere kommer. Vi har ikke satt noe tak på antall deltakere så det er bare å melde på aktuelle medlemmer som ønsker å være med.