Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.06.2014

Seismikkinfo til fiskere

Oljedirektoratets seismikkoversikt

Oljedirektoratet sier i en henvendelse til Norges Fiskarlag at oljebransjen nå er inne i den travleste sesongen for seismikkinnsamlinger, med seismikkinnsamlinger både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet Sø.

Fiskere bes følge med på seismikkoversikten. Oljedirektoratet ved kommunikasjonskoordinator Eldbjøg Vaage Melberg i Oljedirektoratet medgir i den forbindelse at de har noen utfordringer med å nå fram med informasjon til fiskerne forut for seismikkundersøkelsene i de ulike havområdene.

Direktoratet har derfor bedt Fiskarlaget om å være behjelpelige med å dirigere medlemmer til direktoratets nettsideoversikt over alle planlagte seismikkundersøkelser.

– Vi prøver å finne løsninger som skal gjøe det enklere for fiskerne å finne den informasjonen de etterlyser, sier Vaage Melberg.

Her er lenke til denne nettsiden

En fast referanse til denne lenken finnes også under vår samleside om seismikk.