Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.09.2014

Seismikk i Andfjorden

NGU-seismikken

Norges Fiskarlag viser til nylig gjennomførte seismiske undersøkelser i Andfjorden.
Fiskarlaget har forståelse for den frustrasjonen som det gis uttrykk for fra Andøy Fiskarlag.

Denne seismikkaktiviteten er en vitenskapelig undersøkelse gitt med tillatelse i Havne- og farvannsloven for slep av seismisk slep. Det er ikke foretatt vurderinger i forhold til lovhjemmel for konsekvensen for andre næringer. Denne konkrete seismiske operasjonen er i følge forskere ved Havforskningsinstituttet en svært svak undersøkelse, og påvirkningen på andre arter er derfor svært lav.

Norges Fiskarlag har vært i dialog med berørte parter, herunder Andøy Fiskarlag, i forkant av denne seismiske undersøkelsen. Det har vært satt krav til utførende parter vedrørende undersøkelsen, hvor det også er gitt råd knyttet til henvendelser fra Andøy Fiskarlag.

Nordland Fylkes Fiskarlag har planlagt et styremøte 1. oktober 2014. Det forventes da at styret foretar en gjennomgang av de faktiske forhold knyttet til denne undersøkelsen. Dersom det etter dette skulle foreligge forhold som må tas videre til myndighetene, vil Norges Fiskarlag umiddelbart vurdere saken for videre oppfølging.