13.06.2024

Seismikk-beredskap

Meld fra til oss!

Norges Fiskarlag og våre medlemslag har etablert en ny intern rutine for å koordinere oppfølging, dialog og informasjon knyttet til seismikk.

Seismikk, som på fagspråket kalles geofysiske undersøkelser, er en stående utfordring for fiskeflåten i samarbeidet med andre næringer på havet.

Norges Fiskarlag har i en årrekke samarbeidet med myndighetene og Offshore Norge om å tilrettelegge for en best mulig samarbeidspraksis.

Forbedret rutine

Vårt nyeste grep er at vi nå har etablert en intern arbeidsgruppe på tvers i organisasjonen for å koordinere dette arbeidet ytterligere internt.

Seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag har et hovedansvar for arbeidet knyttet til saksområdet, og følgende medarbeidere er koblet på i arbeidsgruppa:

  • Eli-Kristine Lund Dahl, Nord Fiskarlag
  • Ole Morten Sorthe, Sør-Norges Fiskarlag
  • Nina Rasmussen, Fiskebåt
  • Jannicke Sævik Gangstad, Fiskebåt
  • Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag

Kontakt oss!

Norges Fiskarlag og medlemslagene vil samordne de ulike henvendelsene vi får fra våre medlemmer, slik at vi er sikre på at vi fanger opp innspill, observasjoner og erfaringer knyttet til seismikk på en best mulig måte.

-Vi ber også om at henvendelser om seismikk gjerne rettes til en av oss fem i denne arbeidsgruppa, sier Maria Pettersvik Arvnes.

Hun rapporterer også at det denne uken har vært et internt arbeidsgruppemøte der gruppen har gått gjennom de geofysiske undersøkelsene som er i kjømda, og har laget en oversikt over undersøkelser som er pågående og de som er planlagt.

-Vi vil sette en hovedansvarlig på hver undersøkelse for å sikre at vi ikke snakker rundt hverandre, opplyser Pettersvik Arvnes.

Hun forteller at det også er opprettet kontakt med CGG om en stor undersøkelse selskapet har startet vest av Florø, og hun sier det har vært god dialog og samarbeid om denne undersøkelsen.

Lenke til kontaktsiden til våre medarbeidere på Fiskarlaget.no og Fiskebat.no