Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2021

Seikvoten fastsatt

NFD og 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 197 212 tonn i 2022. Det er nesten på kiloet det samme volumet som for 2021.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), og marginalt nedjustert fra 197 779 tonn i 2021, melder NFD torsdag.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.