Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.07.2014

Sei

Målsettingen om at tildelte totalkvoter skal fiskes opp blir dermed nådd og samtidig har en sørget for at fiskeindustrien i Finnmark holdes beskjeftiget. Resten av vedtaket finner du her