Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.06.2018

Sei resertifisert

Pressemelding

De norske fiskeriene for sei ble tirsdag resertifisert i henhold til MSCs standard for bærekraftig fiske. Også torsk, hyse og lysing i Nordsjøen er nå omfattet av sertifiseringen.

Sei var i 2008 det første norske fiskeriet som ble MSC-sertifisert og går inn i sin tredje sertifiseringsperiode.

Nytt av året er at sertifiseringen inkluderer en utvidelse for torsk, hyse og lysing fanget av norske fartøyer i Nordsjøen (ICES IIIa og IV).

Vurderingen er gjennomført av sertifiseringsselskapet DNV GL og sertifikatet varer i fem år.

Marine Stewardship Council (MSC) er en uavhengig non-profit organisasjon som har utviklet en global standard for bærekraftige fiskerier. Sertifiserte fiskerier får anledning til å benytte MSCs miljømerke på produkter.

De største norske fiskeriene er nå sertifisert og i volum tilsvarer dette over 90 prosent av all norskfanget fisk.

Sertifiseringen er finansiert av Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk, som er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene. Norges Fiskarlag er klient for sertifikatet gjennom et samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering med de to foran nevnte organene.

Mediekontakt:
Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen, mob: 980 33 041