Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.04.2017

«Seafood from Norway»

Nytt opphavsmerke

Sjømatrådet lanserte tirsdag et nytt opphavsmerke for norsk sjømat, «Seafood from Norway». Det nye merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

– Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har potensiale til å bli vår sterkeste merkevare globalt. Med det nye opphavsmerket tydeliggjør vi Norge som avsender og garantist for verdens beste sjømat. Vi ønsker et opphavsmerke som hele sjømatnæringen kan være stolt av, og bidrar til å løfte næringen inn i en fremtid der sjømat er vår viktigste eksportvare, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Skal skille seg ut

Sjømatrådet ønsker at det nye opphavsmerket skal bidra til å øke synligheten og gjenkjennelsen globalt, på tvers av markeder, produkter og arter. Merket gir et tydelig signal om norsk opphav. Det nye merket skiller seg fra de fleste opphavsmerker, noe som er et bevist valg. Norsk sjømat skal fremstå som naturen vår og menneskene som jobber i næringen. Unik, rakrygget og stolt av å representere sjømat fra Norge.

– Omfattende tester i våre viktigste markeder både i Europa og Asia bekreftet at vi nå har et sterkere opphavsmerke som fungerer på tvers av arter og markeder, sier Larsen.

– Verden er i endring, konsumentenes preferanser har forandret seg, og den norske sjømatnæringen har vokst. Norge er i dag verdens nest største sjømateksportør – og potensialet er enda større. Det nye opphavsmerket bringer sjømatnæringen inn i fremtiden og tydeliggjør hvilken rolle Sjømatrådet har, sier Marianne E. Johnsen, styreleder i Norges sjømatråd.

Lansert i Brüssel

Selve lanseringen av det nye opphavsmerket fant sted på et av årets viktigste begivenheter innen sjømat. På standen til Norges sjømatråd, under verdens største fiskerimesse i Brüssel, var næringsaktører, media og fiskeriminister Per Sandberg tilstede under den digitale avdukingen av opphavsmerket.

– Dette merket skal bli norsk sjømats nye symbol ute i verden. Når en japaner eller brasilianer finner norsk sjømat i butikkhyllene skal de fleste produktene være merket med dette opphavsmerket. Det er en garanti på at råvaren kommer fra Norge. Jeg gleder meg til å se det nye merket neste gang jeg besøker en dagligvarebutikk ute i verden, sa fiskeriminister Per Sandberg etter lanseringen i Brüssel.

Skal speile Norge

Det er designbyrået Uniform som har utviklet det nye opphavsmerket på oppdrag fra Sjømatrådet.

– Gjennom et godt og tett samarbeid har vi lykkes i å skape et fremtidsrettet opphavsmerke som forsterker i stedet for å konkurrere med bedriftens egne logoer eller merkevarer. Det har vært et av de fremste målene, sier markedsdirektør Kristin Pettersen i Sjømatrådet, som har ledet prosjektet.

Merket er utviklet for å skape assosiasjoner til speiling av fjell i havet, fjell, hav og horisonten som binder dem sammen.

– Vi ønsker å gjenspeile det unike med Norge; det kalde klare havet, våre naturgitte premisser, vår respekt for naturen, vår kystkultur og vårt opphav. Vårt mål er at det nye opphavsmerket tydelige kommuniserer denne stoltheten, sier kreativ leder Tone Bergan i Uniform.

Fakta:

  • Norge er verdens nest største sjømateksportør, etter Kina
  • For nær 70 prosent av konsumentene i de viktigste markedene for norsk sjømat er opphav viktig for valg av sjømat
  • Norges sjømatråd administrerer opphavsmerket, som er en felles, frivillig merkeordning for hele den norske sjømatnæringen
  • Sjømatrådet har fremmet opphavet til norsk sjømat gjennom det tidligere NORGE merket, som har vært en vesentlig del av omdømmebyggingen for norsk sjømat.
  • Merket ble lansert for 17 år siden, og tiden er nå inne for revitaliseringNorges sjømatråd har lagt til grunn omfattende analyser rundt kjennskap, verdi og oppfattelse av det tidligere NORGE-merket i arbeidet med å forme «Seafood from Norway»-merket
  • Opphavsmerket benyttes av Sjømatrådets aktiviteter, samt av bransjeaktører, importører, distributører, produsenter og butikkjeder. Merket garanterer at produktet har norsk opphav