Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.01.2015

Se sjekklistene

Sjøfartsdirektoratet gjør dem tilgjengelig

Nå kan du gå gjennom Sjøfartsdirektoratets sjekkliste før tilsyn. Se listene her.

Sjøfartsdirektoratet har i 2015 søkelys på «Sikker arbeidsplass om bord». Som et ledd i dette arbeidet har direktoratet altså publiseres listene hvert fartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten FØR tilsyn.

Bakgrunnen for satsingen er de mange arbeidsulykkene som kan relateres til risikofylt arbeid som involverer blant annet roterende redskap, setting og haling av bruk og fall over bord, melder direktoratet på sitt nettsted.

Sjøfatsdirektoratet ønsker å ha den maritime næringen med på forebyggende tiltak, som økt bruk av risikovurderinger i forbindelse med potensielt farlige arbeidsoppgaver og en generelt større bevissthet omkring sikkerhet om bord. Derfor publiserer Sjøfartsdirektoratet de sjekklistene som våre inspektører kommer til å bruke ved uanmeldte tilsyn på norske skip i 2015.

– Jeg håper at alle i næringen vil bruke disse sjekklistene aktivt, slik at våre inspektører ikke finner noe negativt når de går om bord på tilsyn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjekklistene for fiskefartøy ser du her.