22.05.2024

Se opp for stort slep

Frem til 19. august

Equinor skal gjøre vedlikehold på de fem havvindturbinene i Hywind Skottland og det vil derfor bli en rekke slep med de store konstruksjonene over Nordsjøen i sommer.

Hywind Skottland var i 2017 verdens første flytende havvindanlegg da det ble satt i drift 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Skottland.

Anlegget har fem flytende vindturbiner som går 78 meter ned i havet og strekker seg 175 meter opp fra havflaten.

Nå skal det gjøres vedlikehold på alle fem vindturbinene og de skal slepes fra lokaliteten i Skottland til Wergeland Base sitt anlegg på Sløvåg i Gulen kommune.

Dette arbeidet skal skje ved hjelp av tre slepebåter og det er selskapet Global Maritime som utfører arbeidet på vegne av Equinor.

I en informasjon til Fiskarlaget gjøres det oppmerksom på at slepet vil være inntil 1500 meter langt og rundt 800 meter bredt på det meste.

Arbeidet er alt i gang og skal etter planen pågå frem til 19. august.

Fartøyer i operasjonen:

«Skandi Vega» skal være hovedslepefartøy.

De to andre fartøyene under operasjonen vil være Normand Sigma, samt enten Normand Ferking eller Normand Saphire, opplyser Globale Maritime.