Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.06.2018

Satser fortsatt bredt

Sjømatrådet

Sjømatrådet beholder dagens tilstedeværelse i markedene. Det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre, sier administrerende direktør Renate Larsen.

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan virksomhet skal organiseres. Det siste halvannet året har det vært en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten har blitt evaluert for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

– Sjømatrådet har fått mange gode innspill fra enkelteksportører, bransjeorganisasjoner og Utenrikstjenesten. Utekontorstrukturen og innretningen er også grundig behandlet av våre rådgivende markedsgrupper. Oppsummert vektlegges behovet for tilstedeværelse sterkt, og det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre. Ikke overraskende vektlegger de ulike bransjene i sjømatnæringen viktigheten av markedene forskjellig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet har bedt om innspill fra de ulike bransjene og andre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

I vurderingen har Sjømatrådet tatt hensyn til markedenes utviklingstrekk, bransjenes innspill og Sjømatrådets finansielle plattform.

Sjømatrådets årlige markedsinvesteringer har siden 1.1.2017 blitt redusert som følge av kutt i markedsavgiften på laks/ørret og pelagisk fra 0,75 prosent til 0,3 prosent.

Markedsavgiften for konvensjonell, naturell og reker og skalldyr er uendret på 0,75 prosent.

– Etter en helhetsvurdering av alle innspill har Sjømatrådet besluttet å videreføre dagens utekontorstruktur. Vi vil kontinuerlig vurdere tilstedeværelsen i markedene i henhold til fremtidig budsjettramme og en mer langsiktig retning fremover. Vi skal kontinuerlig jobbe for å sikre en mest mulig effektiv drift, sier Larsen i en pressemelding torsdag.

Sjømatrådet har i dag fiskeriutsendinger i 13 land og utfører markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder.

Markedene med fiskeriutsendinger er:

 • Japan (inkl. Sør-Korea)
 • Kina (inkl. Hong Kong)
 • Singapore (Sørøst Asia)
 • Brasil (inkl. Dom. Rep.)
 • USA
 • Frankrike
 • Italia
 • Portugal
 • Spania
 • Sverige
 • Tyskland (inkl. Polen)
 • UK
 • Vest-Afrika

I tillegg arbeider Sjømatrådet med Nye Markeder (Mexico, Midt-Østen og India) og Tyrkia fra hovedkontoret i Norge.

Sjømatrådets uteoperasjoner fyller flere roller og leverer på et bredt spekter av oppgaver. Innretningen på markedsarbeidet varierer fra marked til marked.

Fakta: Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet