Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.04.2018

Samspillskonferanse i 2019

Kyst og industri i Tromsø

Hvordan ser fremtiden ut for den norske kystfiskeflåten? Hvilken betydning har kystfiskeflåten for fiskeindustrien? Hvordan sikre verdiskaping, bearbeiding og aktivitet langs kysten? Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge, i samarbeid med Norges fiskerihøgskole og Nofima, inviterer til konferanse for å belyse fremtiden for ei næring i endring.

«Konferanse om samspillet mellom kystfiskeflåten og fiskeindustrien» er satt som overskrift for samarbeidskonferansen som holdes i Tromsø i 2019.

-Målet med konferansen er å vise fram den moderne kystfiskeflåten, belyse de utfordringer denne flåten står overfor og synliggjøre sammenhengen mellom kystfiskeflåten og fiskeindustrien. Vi står foran viktige politiske veivalg, og fiskerinæringen endrer seg fort, sier Edgar Henriksen i Nofima, som er prosjektleder for konferansen.

Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge er spesielt opptatt av å få fram hvordan alternative reguleringsmodeller kan påvirke dynamikken både i flåteleddet og mellom flåten og industrien. Disse problemstillingene vil på konferansen bli belyst gjennom relevant forskning og faglige vurdering.

Vesentlige deler av norsk fiskeripolitikk vil komme opp til behandling i denne stortingsperioden. Den offentlige debatten om viktige utviklingstrekk i fiskerinæringen, bærer ofte preg av å være tilbakeskuende og lite dekkende for utfordringene til en moderne nordnorsk kystfiskeflåte.

-Fiskarlaget Nord ønsker å få til en debatt som belyser samspillet mellom en fiskereid kystflåte og fiskeindustrien, og hvordan ulike reguleringsmodeller og ordninger kan påvirke hele næringen og kystsamfunnene, sier Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Endringer i kvotesystemet og reguleringene av fiskeflåten har stor betydning for fiskeindustriens muligheter til å drive en forutsigbar og lønnsom bearbeiding av norsk råstoff. Samtidig er kystfiskeflåten avhengig av konkurransedyktige, lokale fiskekjøpere. Denne sammenhengen må komme tydelig frem og tas hensyn til når framtidens kvotesystem skal utformes.

-Initiativet til konferansen kommer fra Fiskarlaget Nord. Årsaken til at både Norges fiskerihøgskolen og Nofima har respondert positivt, er stor enighet om at de aktuelle sentrale fiskeripolitiske spørsmålene trenger grundig debatt, slår Edgar Henriksen fast.  

Konferansen vil finne sted i Tromsø tidlig i 2019. Arrangørene vil komme tilbake til program og endelig tidspunkt senere.

Kontaktpersoner:

Nofima: Edgar Henriksen, seniorforsker ( +47 905 78 325 / edgar.henriksen@nofima.no)

Sjømat Norge: Sverre Johansen, direktør, industri  (+47 980 51 507 / sverre.johansen@sjomatnorge.no)

Fiskarlaget Nord: Jon-Erik Henriksen, daglig leder (+47 908 80 016 / jeh@fiskarlaget.no)

Norges fiskerihøgskole: Terje Martinussen, instituttleder  (+ 47 915 15 602 / terje.martinussen@uit.no)