Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.08.2018

Sammen på Nor-Fishing

Fiskernes fellesstand

Fiskarlaget, Sildelaget og Råfisklaget står i år samlet på en fellesstand under Nor-Fishing. Her vil vi gi fiskere som tilhører en eller flere av disse organisasjonene en flott møteplass, samtidig som vi i fellesskap vil synliggjøre norsk sjømatnæring.

Fiskernes fellesstand er lokalisert i ett av de to teltene som er satt opp på gressbanen (friidrettsanlegget) på messeområdet.

Onsdag klokken 11:15 er alle velkommen inn på standene T-120, T-121 og T-122 i det nye store teltet.  Der vil Otto Gregussen, Paul Oma og Svein Ove Haugland holde en kort presentasjon om hvorfor vi står samlet på årets messe og hva som er viktig fremover for norske fiskere og fiskerinæringen.

Vi har en ny fiskeriminister, Harald Tom Nesvik, som tok over for Per Sandberg forrige uke, midt under den viktige politiske Arendalsuken. Der stilte hele sjømatnæringen mannsterke, inkludert Fiskarlaget, Sildelaget og Råfisklaget, for å vise det politiske Norge den enorme verdiskapingen og innovasjonen som foregår i næringen.

Fiskeriminister Nesvik stilte villig og lyttende opp på de fleste av arrangementene, samtidig som han hadde møter med ledelsen i fiskeriorganisasjonene som deltok i Arendal. Ministeren lovet også at han vil bruke ekstra tid på denne viktige Nor-Fishing messen der hele næringen er samlet. Det synes vi som en samlet næring er veldig positivt.

Så da ønsker vi både fiskere og andre velkommen innom standen gjennom hele denne uka, og spesielt onsdag 22. august klokken 11:15 når vi orienterer om årets nyordning, fiskernes fellesstand.

  • Norges Fiskarlag            Stand T-120
  • Norges Råfisklag            Stand T-121
  • Norges Sildesalgslag      Stand T-122