Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2018

Sammen i Murmansk

Angelvik og Ingebrigtsen

En sammensatt norsk delegasjon deltok denne uken i møter i Murmansk. Blant annet deltok både statssekretær Roy Angelvik og leder Kjell Ingebrigtsen med innlegg på den internasjonale fiskerikonferansen.

– Norge og Russland er naboland med en felles historie og felles interesser, særlig i nord. Det er viktig å møte våre russiske kolleger for å videreutvikle samarbeidet og relasjoner over grensen, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Både på politisk og organisasjonsmessig hold ble det gjennomført en rekke møter i tillegg til deltagelsen på den omtalte konferansen.

Bred kontakt

I forbindelse med besøket til Murmansk har statssekretær Angelvik også gjennomført et møte i den norsk-russiske arbeidsgruppen for regionalt og grensenært samarbeid. Statssekretæren leder denne arbeidsgruppen sammen med viseminister for økonomisk utvikling, Dmitrij Pristanskov fra Russland. Angelvik har også møtt guvernør Marina Kovtun i Murmansk.

– Murmansk er en naturlig møteplass når vi snakker om norsk-russisk samarbeid, ikke bare regionalt og grensenært, men norsk-russiske relasjoner generelt. Fiskerisamarbeidet er en bærebjelke i dette samarbeidet, sier statssekretær Angelvik.

Global betydning

– Forvaltningen av bestandene i nord er en global suksesshistorie som vi kan være svært stolt av. Det sa Kjell Ingebrigtsen i et foredrag på fiskerikonferansen i Murmansk. «Rent og kaldt hav – vårt fortinn i markedet» var overskriften for det Fiskarlagslederen dro opp for den internasjonalt sammensatte forsamlingen.

Kjell Ingebrigtsen mener Norge og Russland gjennom mer enn 40 år har vist globalt lederskap ved måten fiskeriforvaltningen er utviklet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Samarbeid videreføres

Norges Fiskarlag har siden 2006 hatt et samarbeid med to fiskeriorganisasjoner i nordvest-Russland.

– Som en del av dette samarbeidet hadde Fiskarlaget også samtaler med våre kolleger, samt at prosjektleder Marit Hiim-Haugseth også holdt foredrag om Russland-samarbeidet og fiskerisamarbeidet mellom våre to land for norsk-russisk handelskammer. Dette er samarbeid og dialog som vi opplever har stor betydning for det svært gode fiskerisamarbeidet mellom våre to land, sier Kjell Ingebrigtsen.

Lang horisont

Norges Fiskarlag signerte også under møtet med fiskerikollegene en samarbeidsavtale for det neste året.

– 2018 blir et aktivt år med en rekke møter, arrangement og felles møtepunkt i samarbeidet, opplyser prosjektleder Marit Hiim-Haugseth.

Hun opplyser at fundamentet for prosjektet er understøttet ved at finansieringsbistanden fra UD og Nærings- og fiskeridepartementet er bekreftet for de tre neste årene.

Du kan lese detaljer fra Kjell Ingebrigtsen i link til omtale av hans foredrag her.

Norges Fiskarlag var under reisen til Murmansk representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og prosjektleder for Russland-samarbeidet Marit Hiim-Haugseth.