Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2015

Samfiske i 2015

For lukket gruppe under 11 meter

Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2015 samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Direktoratet krever påmelding til ordningen.

Fiskeridirektoratet viderefører altså ordningen med samfikse i 2015 for hvitfisksektoren.

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men melding må sendes Fiskeridirektoratet på telefaks eller e-post hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Les utfyllende informasjon om ordningen hos hos Fiskeridirektoratet.