Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2015

Saken ikke avgjort

Ministeren om direktoratet

– Fiskeridirektoratet skal være tilstede der fiskeri- og havbruksnæringen er, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.  Fiskeridirektoratet har nå kommet med et forslag, men ingenting er avgjort om endelig organisering og lokalisering.

Tirsdag 3. mars offentliggjorde fiskeridirektøren sitt forslag til ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet. Basert på denne anbefalingen skal fiskeriministeren nå ta endelig stilling til organiseringen av direktoratet.

I en pressemelding sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker at det er avgjørende å få en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer i Fiskeridirektoratet.

 – På fire tiår har havbruksnæringen blitt dobbelt så stor som fiskerinæringen. Nye oppgaver trenger seg også på. Dette er virkeligheten vi må forholde oss til. Oppgavene er i endring, og det stiller nye krav til kompetanse, sier Aspaker.

 – Dette handler om å organisere seg best mulig. Vi må ha en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer hos Fiskeridirektoratet.

Kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen er viktig for å yte god service til næringsaktører og andre som er avhengig av de tjenestene direktoratet utfører. Vi må ruste direktoratet for fremtiden, fortsetter hun.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå gjøre en grundig vurdering av forslaget fra fiskeridirektøren. Statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon vil ligge til grunn for vurderingen, skriver departementet i pressemeldingen.

 – Fiskeridirektoratet skal være tilstede der fiskeri- og havbruksnæringen er. Regjeringen er opptatt av at vi skal ha statlige arbeidsplasser i alle deler av landet, sier Aspaker.

Se Fiskeridirektørens forslag til fremtidig struktur