Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.09.2022

Ryddet med statsråden

På holme ved Bodø

Sjømatnæringen har flere egne ryddeaksjoner under Strandryddeuka denne uka. Onsdag var statsråd Bjørnar Skjæran med oss og ryddet ved Bodø.

Fiskeri- og havministeren ryddet onsdag bokstavelig talt plass i sin kalender for å være med og bidra under strandryddeuka sammen med lokale representanter for næringen i Bodø.

Folk fra Nordland Fylkes Fiskarlag og ansatte i Fram Seafood startet rydding på Teistholmen, som ligger i Kjærvær utenfor Bodø, tidlig på formiddagen og fylte fort opp mange sekker som ble fraktet om bord i sjarken «Henry J.» eid av Joachim Joakimsen i Bodø Fiskarlag.

Statsråden for sin del startet dagen på landsmøtet til Kystfiskarlaget før han var med i markeringen av plukkfiskens dag i Bodø, og deretter sluttet seg til ryddeaksjonen.

Et overblikk over holmen sammen med Hanne Fagertun, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Mye dugnadsarbeid

Folk i Bodø har i mange år vært veldig flinke til å rydde langs fastlandet og en del av øyene og holmene nærmest byen.

Mira Bolsøy Aasjord i Nordland Fylkes Fiskarlag forteller at hun i planleggingen av aksjonen var i kontakt med flere aktive ryddere og også sjekket ryddekartet til Hold Norge Rent før det i samråd med sjømatkollegene i Fram Seafood ble bestemt at man gikk for en fellesaksjon på Teistholmen.

-Det er ganske ufremkommelig der vi var og ryddet. Flere fiskere var ute og rekognoserte for oss og vi fikk tips om at denne holmen ikke har blitt ryddet. Det var fint å få ryddet og jeg anslår at vi fikk med oss mer enn 500 kilo avfall, sier Mira Bolsøy Aasjord. 

Funnene granskes. Bak f.v. Marit Sivertsen, Hanne Fagertun, Kocher Salay og Ole Kristian Kjellbakk.

Statsråden beskrev det umiddelbart som noe positivt at vi sammen måtte ta oss ut til en av de ytterste øyene ved byen for å få til en felles ryddeaksjon.

-Det er bra at næringen sammen kan bidra til å rydde. Og det er jo veldig positivt at man i Bodø har gjort en så stort innsats med å rydde i kommunen. Vi ser jo tydelig av søppelet at dette også er marint avfall fra både havbruk og fiskeri. Samtidig som det også er vanlig husholdningsavfall, konkluderte ministeren under en gjennomgang av funnene. 

Marit Sivertsen i Fram Seafood på veg til båten med en slange. 

Nyttig felles innsats

Sjømatnæringen har denne uka egne aksjoner i Bodø onsdag og torsdag 15. september er vi med når verdens største ryddeaksjon holdes i Hardanger.

Aksjonen i Hardanger har et startskudd i år og skal pågå som et prosjekt de fem neste årene. Mer enn 3000 frivillige (så langt) er registrert som deltagere under verdens største ryddeaksjon i Hardanger. 

En rekke internasjonale medier er sågar tilmeldt for å dekke de mange hundre enkeltaksjonene, der altså også sjømatnæringen er med i en av dem.

Vi har satt sammen et lag med rundt 25 personer fra store deler av næringen som har fått tildelt en egen sone ved Ølve i Hardanger.

Den aksjonen vil du få mer informasjon og bilder fra på torsdag.

Fullt program for Strandryddeuka i Hardanger finner du her

Ryddegjengen ved depotet de laget, før søppelet ble bært ned til stranda for å tas ombord i Henry J.

Det enkle er det beste

Under besøket på Teistholmen gir statsråden også tommel opp for Norges Fiskarlags nye treårsplan mot marin forsøpling. Den nye planen er utarbeidet med tre konkrete mål, som også Bjørnar Skjæran har fått med seg.

-Jeg la merke til at det er enkle og greie mål som er satt og det betyr ofte at det er mulig å nå målene, sier statsråden.

Han sier de tre hovedmålene treffer godt for det som er ambisjonen for en slik ryddeaksjon også.

Fiskarlagets hovedmål i planen er å: 

• stoppe tilførsel av fiskerirelatert plastavfall til havet

• øke graden av gjenbruk og resirkulering på fiskerirelatert plastavfall

• rydde opp i strandsonen der det er mulig

De foreslåtte tiltakene skal vurderes årlig av landsstyret, første gang i juni 2023. Selve planen skal evalueres på Landsmøtet i 2025.

Fiskarlaget har i arbeidet med planen særlig lagt vekt på tiltak som kan bidra til å redusere forsøpling fra egen næring og som medlemmene kan ta tak i, og har også inkludert områder hvor næringa ikke sitter på virkemidlene, men kan være en viktig pådriver.

Les Norges Fiskarlags handlingsplan mot marint avfall «På lag med havet» her: 

Statsråden ledet an sammen med sine kolleger fra departementet da de var med å bære søppelet til den ventende sjarken.

Årets strandryddeuke

Startskuddet for Hold Norge Rents strandryddeuke gikk sist fredag, den 9. – og varer frem til søndag 18. september.Det er registrert hundrevis av ryddeaksjoner over hele landet.

Alle kan være med å gi sitt bidrag ved at man enten rydder i eget nærområde eller deltar på aksjoner som allerede er planlagt i ryddeportalen Rydde.

Registrer gjerne din ryddeaksjon i ryddeportalen – Rydde (lenke)

Avfallet ble etter avtale med Bodø Havn tatt på land og plassert i tre store dumperskuffer. Fiskerbrødrene Joachim og Mads Joakimsen stod for frakten fra Teistholmen til byen.

Sjømatnæringen rydder

Disse er med i Hardanger:

Norges Sjømatråd, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, FHF, Norsk Industri.

Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fram Seafood representerte næringen i Bodø, med god assistanse fra statsråden og hans to medarbeidere fra departementet.