Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.04.2018

Ryddet i Salten

Strandrydding 2018

Fiskarlaget ved leder Kjell Ingebrigtsen deltok onsdag i strandrydding i Salten. – Det har skjedd en holdningsendring til plast i hele samfunnet, sier han, og oppfordrer alle som kan om å delta og melde seg på den store strandryddedugnaden som nå pågår langs hele kysten.

Renovasjonsselskapet Iris Salten har siden 2011 koordinert aksjonen Reine Strender og hentet nesten 250 tonn med marint avfall fra over 700 strender og kystområder i Nordland.

Onsdag var Kjell Ingebrigtsen invitert sammen med en rekke andre til å delta da IRIS inntok øya Bliksvær ved Bodø.

På Bliksvær har ekteparet Eva Haugsnes og Nils Thommesen de siste 15 årene ryddet fem vogntoglass med avfall fra strendene.

– De første årene fikk vi hjelp av Kystvakta som gikk inn her og hentet avfallet. Men da de fikk større skip måtte vi få Fjordlast til å sette en stor container på kaia, og så hente den når vi hadde fylt den opp. Nå har vi et meget godt samarbeid med Iris og Bodø Havn, som henter alt avfallet vi rydder, forteller Nils Thommesen.
 

Nesten 250 tonn

Engasjementet har vært ekstraordinært stort i Salten, takket være mange ildsjeler som Eva og Nils, forteller IRIS i en presseomtale fra dagens aksjon.

 I fjor satte Iris rekord med mottak av 75 tonn. I tillegg tok selskapet imot 10 tonn fra en aksjon på Værøy i Lofoten.

-Det viktigste med Reine strender-aksjonen er at vi som bruker naturen, og er glad i den, tar et personlig ansvar og gjøre en dugnadsinnsats sammen med andre. Det er bare å ta kontakt med et av våre miljøtorg, registrer hvilken strand som skal ryddes og få utdelt blanke sekker. Når ryddejobben er gjort, henter Iris inn sekkene, forteller administrerende direktør i Iris Salten, Leif Magne Hjelseng.

 

Imponert

Ordfører i Bodø Ida M. Pinnerød er imponert over hvilke volum folk i Salten har samlet inn siden 2011, og spesielt engasjementet blant de unge.

 â€’ Plast er en av vår tids store klimautfordringer. Jeg er stolt over hvordan Iris gjennom mange år tatt samfunnsansvar utover å håndtere avfallet fra husholdningene og sørget for å sette fokus på et stort globalt miljøproblem, sier Pinnerød.

Sjømatnæringen er med

Oppdrettsselskapet Cermaq i Steigen vil engasjere skoleungdommer til å rydde hele sommeren.

– Vi vil vise at vi ordner opp i de områdene vi opererer i. Vi har ressurser til å gjøre det. I fjor tok vi på land 16 tonn. Det arbeidet vil vi fortsette i år, sier teknisk direktør for Cermaq i Nordland, Stian Simonsen, som håper at flere i oppdrettsnæringen gjør det samme.

Øverste tillitsvalgt for fiskerne i Norge, Kjell Ingebrigtsen har selv deltatt på mange ryddeaksjoner. Han mener at det har skjedd en holdningsendring de siste årene, og at fiskerne er langt mer bevisst hvilket miljøproblem plast i havet er.

– Skal vi få til endringer må vi jobbe på tvers av landegrensene. Derfor har vi sammen med norske myndigheter fått til en avtale mellom Norge, Russland og Island om marin forsøpling som forplikter, sier Ingebrigtsen.

Delta du også

Sjømatnæringen har i år gått sammen om å samordne sin innsats knyttet til den nasjonale strandryddeuka, og strandryddedagen den 5. mai.

Det oppfordres bredt overfor rederi, bedrifter og enkeltpersoner i næringen om å engasjere seg i sine lokalmiljø og sjømatnæringen organiserer også fire egne strandryddetokt på Sunnmøre (Giske), Florø, Lofoten og i Bergen.

Næringen organiserer sin detagelse gjennom Hold Norge rent. Meld deg til innsats du også!