09.08.2023

Rydder tapte fiskeredskaper

Det årlige toktet

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper starter 10. august med det innleide fartøyet M/S «Vikingbank».

De årlige opprenskingstoktene som gjennomføres av Fiskeridirektoratet, er et svært viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I 2022 ble det blant annet tatt opp 31.000 meter med garn.

Toktet varer til slutten av september og går fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord.

Toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet forklarer i et oppslag hos direktoratet at brukbare deler og hele redskaper som tas opp, blir levert tilbake til eier så langt som mulig, mens noe går til gjenvinning.

-Det som ikke kan nyttes på noen måte blir håndtert av avfallsmottak, sier han.

Store områder

Toktet som starter utenfor Ålesund torsdag i uke 32 skal dekke fiskefeltene langs kysten hele veien til Kirkenes.

I noen områder vil det også bli utført opprenskingsarbeid på fiskefeltene langt fra kysten, mens fra Nord-Troms og videre østover, vil deler av fjordområdene også bli inkludert.

– Områdene som vi plukker ut er gjenstand for streng prioritering etter hvor innsatsen kan gi best resultat. Dette er også årsaken til at området sørover fra Sunnmøre mot svenskegrensen ikke er prioritert like høyt for årets tokt, men her vil det bli gjennomført to mindre tokt på kysten, henholdsvis i Oslofjorden og i områdene ved Kristiansand, sier Langedal.

Tapt redskap kan være fullt brukbar når den hentes opp. Fiskeridirektoratet leverer den tilbake til eier når redskapen er meldt tapt og er godt merket.

Meld fra nå

Gjermund Langedal forteller at fiskerne stort sett er flinke til å følge opp meldingskravet ved tap av fiskeredskap, men det er alltid noen etternølere og dessverre noen som av ulike grunner lar være å melde fra.

– Dersom noen har glemt å melde fra om sine tap eller kjenner til områder med gjenstående fiskeredskaper så er dette siste sjanse til å melde fra før toktet starter. Eventuelle tapsmeldinger fra andre periode av blåkveitefisket vil naturligvis bli tatt med etter hvert. Vi vil oppfordre om samarbeid på feltet slik at opprenskingen kan gjennomføres raskt og effektivt, sier Langedal.