Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2014

Russland viktigste marked

Vi eksporterer til 140 land

Russland er Norges viktigste markedet. Til sammen eksporterte Norge sjømat for 6,6 milliarder kroner til Russland i 2013. Økningen fra året fø er på ti prosent. Russland er det støste markedet for norsk sildeeksport.

Norge eksporterer nå sjømat til om lag 140 ulike land over hele verden. Av disse er altså Russland det viktigste markedet. Sjømat for 6,6 milliarder kroner ble sendt til Russland i 2013 og dette er en økning på ti prosent fra året fø, viser årstallene fra Norges sjømatråd. Det gjø også Russland til det fjerde støste vekstmarkedet for norsk sjømat i 2013.

Frankrike er det nest støste markedet for norsk sjømat, med en eksport på 5,9 milliarder kroner. Dette er 20 prosent mer enn året fø. Dermed er Frankrike også det nest støste vekstmarkedet, kun slått av Polen.

EU er den norske sjømatnæringens viktigste markedsområde. I 2013 gikk 59 prosent av den totale sjømateksporten til EU. Norge er også den støste leverandøen av sjømat til EU landene.

Russland støste sildemarked

Russland er det støste markedet for norsk sildeeksport. Norge eksporterte i 2013 sild for 795 millioner kroner til Russland. Til Litauen eksporterer vi sild for 381 millioner, og Tyskland tar tredjeplassen på lista med 368 millioner.

Det ble eksportert 211 000 tonn fryst hel sild i 2013, en økning på tre prosent. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i 2013 på 7,28 kroner, noe som er en nedgang på åtte prosent fra året fø.

Det støste markedet for fryst hel sild er Russland med 77 000 tonn, noe som er en økning på 29 prosent. Deretter kommer Ukraina på 40 000 tonn, som er 32 prosent ned og Litauen med 36 000 tonn, som er 38 prosent opp sammenlignet med året fø.

Det er eksportert 101 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2013, en nedgang på 24 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har i 2013 vært på 12,18 kroner, og det er en nedgang på 15 prosent fra 2012.

Det støste markedet for fryste sildefiletprodukter er Tyskland med 27 000 tonn, noe som er en nedgang på 42 prosent. Deretter kommer Russland på 22 000 tonn, som 25 prosent ned og Polen med 17 000 tonn, som er en nedgang på fem prosent sammenlignet med året fø.