Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.10.2019

Roser regjeringen

Fiskeriavtale med UK

Norge har undertegnet en fiskeriavtale med Storbritannia. Avtalen om å videreføre adgangen til å fiske i hverandres soner i tilfelle hard brexit gjelder ut 2019.

– Jeg vil gi ros til regjeringen for dette grepet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at Norge og Storbritannia i vår ble enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen er nå signert.

Avtalen innebærer at dersom Storbritannia går ut av EU 31. oktober, uten en overgangsavtale, vil norske fartøy likevel få adgang til britisk sone ut året. Storbritannia vil respektere de kvotene som er avtalt mellom Norge og EU for 2019.

Avtalen legger også grunnlag for den informasjonsutveksling mellom Norge og Storbritannia som er nødvendig for å sikre kontroll med fisket.

€“ Fra Fiskarlagets side har vi en rekke ganger tatt opp Brexit med våre myndigheter. Avtalen skaper forutsigbarhet og tilgang til bestandene i området på en måte som gagner både Norge og Storbritannia. Dette er godt politisk håndverk og en gardering som har stor betydning for både fiskere og fiskeindustri i begge land, sier Kjell Ingebrigtsen.

€“ Dette tolker jeg som at det er et tett og god kontakt mellom Norge og Storbritannia, og det er et svært positivt signal, understreker lederen i Norges Fiskarlag.