14.05.2024

Rømt oppdrettstorsk?

Tips Fiskeridirektoratet!

Fiskeridirektoratet oppfordrer yrkesfiskere og andre til å melde fra, der det er mistanke om at oppdrettsfisk kan være rømt.

Havforskningsinstituttet har vist til at rømming av oppdrettstorsk kan være en trussel mot de ville bestandene. HIs bekymring deles samtidig som vi vet at oppdrett av torsk er i kraftig vekst.

Ordning for utfisking!

I den sammenheng har Norges Fiskarlag, i samarbeid med Nord Fiskarlag, nylig bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å etablere en ordning for utfisking av rømt oppdrettstorsk.

Dersom dette skal fungere er det samtidig avgjørende at rømmingshendelser blir oppdaget, og rapportert om til Fiskeridirektoratet, så raskt som mulig.

Har plikt

Regelverket slår fast at torskeoppdrettere har plikt til å forebygge og begrense rømming.

Det skal derfor drives kontinuerlig overvåkingsfiske etter rømt fisk ved alle lokaliteter for oppdrett av torsk.

Imidlertid er det ikke alltid rømminger oppdages tidlig nok av oppdretter. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor også yrkesfiskere og andre til å melde fra, der det er mistanke om at oppdrettsfisk kan være rømt.

Slik melder du

Aktuelle hendelser kan meldes inn på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Fiskeridirektoratet ønsker opplysninger om art og hvor observasjonen/fangsten er gjort (posisjon).

Det er også ønskelig med informasjon om antall fisk, gjennomsnittsvekt, mageinnhold og om fisken er kjønnsmoden/gytefisk.

Det er en fordel om det kan legges ved bilder av den aktuelle fangsten. Særlig kan bilder fra siden av fisken, med synlige finner eller spor, være til stor hjelp.

Dersom mulig kan fangsten også tas vare på (fryses ned), for eventuell senere prøvetaking.

Om det haster

Tips-ordningen til Fiskeridirektoratet kan i tillegg brukes for å varsle om andre negative miljøhendelser, for eksempel som følger av kjemisk avlusning.

Dersom det haster, kan det tas kontakt med Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsenter:

  • e-post: fmc@fiskeridir.no
  • Telefon: 55 23 83 36