Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.09.2022

– Rom for mer forenkling

Om rapportering og sporing

– Det er rom for mer forenkling i saken om rapportering og sporing av fiskeflåten under 15 meter. Dette sier leder Kåre Heggebø etter at departementet onsdag har varslet noen justeringer av den omstridte nye ordningen.

Norges Fiskarlag mener på generelt grunnlagt at det er positivt at departementet nå foreslår forenklinger. 

– Dette var helt nødvending, sier Kåre Heggebø. Han sier departementet imøtekommer noen av Fiskarlagets innspill, men organisasjonen mener det enda er rom for ytterligere forenklinger.

NFDs pressemelding

Nye krav til sporing og rapportering trådte i kraft for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter 1. juli.

I omtalen av tilpasningene sier statsråden det vil komme en løsning for rapportering av usorterte fiskeslag der det er små kvanta, og det vil komme en sterk forenkling av kravene til rapportering ved låssettingsfiske. Konkret ses det på muligheten for en enklere avgangsmelding.

Departementet har bedt Fiskeridirektoratet og Kystvakten samordne sine rapporteringskrav, slik at fiskeren kun skal trenge å rapportere i en løsning.

Departementet er nå i dialog med Fiskeridirektoratet for raskt å finne fram til gode praktiske løsninger som ivaretar dette.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran påpeker at:

– Vi må få kontroll på fisken som tas opp av havet, vi må forsterke arbeidet mot juks og det vil øke sikkerheten. I tillegg vil det gi meg som fiskeri- og havminister et viktig grunnlag for å forsvare fiskerienes interesser i ei tid hvor flere skal bruke havet.

Les hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet i denne lenken

Ikke uenig

Fra Fiskarlagets side er vi ikke uenig i at myndighetene har rett til og skal ha kontroll med uttaket av fisk.

– Vi oppfatter at myndighetene kommer med noen lettelser, blant annet tas det praktiske hensyn til at det blir for mye knot med alle rapporteringer for de som låssetter fisk – og det er veldig bra, påpeker Heggebø.

Fiskarlaget er glad for at det er lyttet til organisasjonen hva angår mulighet for å melde inn samfengt, noe som vil lette byrden ved blandingsfiskerier. 

– Så er det viktig at departementet setter grenseverdier som gjør at man når målgruppen godt. Fiskarlaget ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner i så måte, sier Kåre Heggebø. 

Han viser til at Norges Fiskarlag hele tiden tiden bedt om at «avgang havn-meldingen» bør fjernes. Fiskarlaget er nå spent på hva forenklingen i praksis innebærer. 

– For fiskerne handler om det om kunne slippe tampene å gå ut til fiskefeltet uten at det skal være nødvendig å rapportere mange detaljer om dette. Fiskerimyndighetene har tilgang til sporingen som viser hvor fartøyene går og befinner seg. Fiskarlaget mener myndighetene bør jobbe videre med automatiserte løsninger for den aktuelle meldingen, og mener mye kan løses med programvare og automatisk deling av data. Vi anser oss derfor ikke ferdig med denne saken ennå, avslutter lederen i Fiskarlaget.