Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.08.2018

Ringvirkningene øker

SINTEFs analyse

-Sjømatnæringens ringvirkninger og betydning for norsk økonomi fortsetter å styrke seg. Dette er svært gode nyheter, ikke minst for de nær 60 000 som nå arbeider i næringen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen om SINTEFS nye analysetall.

SINTEF offentliggjør i forbindelse med Arendalsuka nye tall for sjømatnæringens ringvirkninger i samfunnet. Med bakgrunn i tall fra 2016 og 2017 dokumenteres det at sjømatnæringens betydning fortsetter å styrke seg.

Samlet produksjonsverdi, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv summerer seg opp til 256 milliarder kroner i 2017.

Detaljer på onsdag

Tallene legges frem under et arrangement i regi av Norges sjømatråd onsdag ettermiddag. (Se mer informasjon nedenfor)

Arrangementet er i regi av Sjømatrådet, som representerer en samlet sjømatnæring. SINTEF stiller også for å gå i dybden av tallmaterialet.

Du kan selv sette deg inn i materialet og lese analysen i denne linken til Sintefs nettside.

Gir et løft

-Det er svært gledelig å få presentert fakta fra uavhengig hold som viser jevn fremgang og god utvikling for næringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker betydningen av denne typen tallmateriale og gir honnør til FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for deres prioritet på å sørge for at denne typen dokumentasjon kan legges frem.

-Som næring gir dette oss et solid grunnlag i bunn for å arbeide videre med å utvikle nasjonens fremste og største fornybare ressurs, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Hyggelig utvikling

Tall fra analysen viser at verdiskapingsbidraget, inklusive ringvirkninger fra den norske sjømatnæringen, var nesten 94 milliarder kroner i 2017. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret på grunn av de gode markedsforholdene, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og industrisiden av fiskerinæringen, skriver SINTEF i sitt sammendrag av tallene.

Den samlede sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen, og like mange som ringvirkningseffekt i tilknyttet næringsliv.

Ringvirkningene i annet næringsliv har vokst fra 2014, men viser utflating de siste tre år grunnet stabilisering av fangst og produksjonsvolum i fiskeri og havbruksleddet.

Verdiskapingen i tilknyttet næringsliv var knappe 32 milliarder kroner i 2017. Det er marginalt høyere enn året før.

God årlig vekst

Ringvirkningseffektene målt i bidrag til BNP har vokst 7,6 % i gjennomsnitt per år i perioden 2007 – 2017.

Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, 28 600 årsverk totalt i 2017. De siste tre år er det kun en svakt økende tendens. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) var på om lag 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling.

Tallene viser at den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger,  er på om lag 33 700 årsverk i 2017. Det er fortsatt en vekst i sysselsettingen i selve produksjonsleddet av havbruksnæringen. Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet på grunn av de gode prisen på laks og ørret.

Er du i Arendal?

Under Arendalsuka har en samlet sjømatnæring tre egne arrangement du kan delta på. Det legges også ut videomateriale på sjømatrådets plattformer fra det enkelte arrangementet.

Arena er DN-teltet i sentrum (ved Trefoldighetskirken)

Her er oversikt over arrangementene:

Tirsdag:

  • Sjømatkonsum

Sjømat er trendy – så hvorfor faller konsumet? 

DN-teltet kl. 12.15-13.15, oppmøte senest kl. 11.45.

Norges sjømatråd inviterer til diskusjon – hva skal til for å få de unge til å spise sjømat, ikke av plikt, men av glede?

Debatten ledes av: Andreas Wahl

Øvrige deltakere: 
Vegard Harm, influencer 
Renate Larsen, administrerende direktør, Norges sjømatråd
Gunnar Hvarnes, Bocuse d’Or-medaljør og kokk
Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
Camilla Beck Sætre, kommunukasjonsdirektør, Insula
Linn Elise Bjerkeli, kategorisjef ferskfisk, NorgesGruppen ASA

Onsdag:

  • Ringvirkninger

Den norske sjømatnæringen forer verden og «gir lys i husan» langs hele kysten. Men hvor viktig er det egentlig for Norge?

DN-teltet kl. 15.30-16.30, oppmøte senest kl. 15.00. 

Her får vi høre om hvilken betydning og hvilke verdier sjømatnæringen skaper i lokalsamfunn langs kysten vår. Sjømatrådet inviterer til diskusjon – hvor viktig er egentlig sjømatnæringen for Norge?

Debatten ledes av Andreas Wahl

Øvrige deltakere: 
Magnar Pedersen, direktør fiskeri, industri og marked, Nofima
Vårinn Lassesen, daglig leder MyrMar (Øksnes kommune) 
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk (Flora kommune) 
Kristian Sandtorv, reder og skipper Havdrøn a/s
Tom-Christer Nilsen (H), Næringskomiteen
Amund Djuve, sjefsredaktør Dagens Næringsliv

Torsdag:

  • Teknologi

Fra sydvest til digital høyteknologifest. Slik blir fremtidens sjømatnæring.

I tusenvis av år har Norge levd av fisken, men årer og seil har for lengst blitt byttet ut med både motorkraft og gigabytes.

Sjømatrådet spør – hvordan blir sjømatnæringen i fremtiden?

Debatten ledes av Andreas Wahl

Øvrige deltakere:
Renate Larsen, Norges sjømatråd
Per Sandberg, Fiskeriminister
Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI
Olav Kjørven, CSO, EAT Foundation
Fredrik Nordøy, Nordøy Sea
Cilia Holmes Indahl, bærekraftsdirektør, Aker BioMarine
Ola Gaute Aas Askheim, trendanalytiker Opinion

Sjømatrådet på Facebook