Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2022

Revidert autoline-tariff

Over 28 meter

I forbindelse med årets tariff-forhandlinger er autolinetariffen justert. Endringen omfatter «Konvensjonell havfiskeflåte over 28 meter autoline, garn og snurrevad».

Bestemmelsen gjelder alle produksjonsformer og du kan i det vedlagte dokumentet se den nye tabellen over mannskapets prosentandel av delingsfangst og en oversikt over fordelingen alt etter hvor mange fangsten skal deles på.

Nybåtbestemmelsen er et nytt moment i denne bestemmelsen, men ikke nytt i tariffen – da dette punktet er flyttet inn under autolinetariffen fra tidligere plassering (mao en redaksjonell endring av innplasseringen av dette punktet).