Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.06.2015

Resulatløse møter i København

Om kolmule og nvg for 2016

Kyststatforhandlingene i København om fordelingen av kvotene på kolmule og nvg-sild neste år endte resultatløst.

– Det er problematisk å få framdrift i forhandlingene, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk, som deltokt i den norske delegasjonen på vegne av Norges Fiskarlag.

-Færøyene i særklasse
-Norge har en konsekvent tilnærming til fordelingen av kolmule og norsk vårgytende sild. De øvrige kyststatene opptrer inkonsekvent og argumenterer og vektlegger som det passer. De argumenterer også ulikt for kolmule og nvg- sild. Færøyene stiller i en særklasse i inkonsekvent argumentasjon, og fremmer så useriøse krav at det er umulig å ta kravene seriøst. Logikken og vitenskapen må ha trange kår på Færøyene, sier Maråk til Fiskebåt.no.

-Norge deltar i forhandlingene med et mål om å bli enig, men det er vanskelig å se hvordan alle parter skal nå frem til avtaler på sild og kolmule for 2016. Ingen må bli overrasket om vi står i samme situasjon i 2016 som i 2015, sier Audun Maråk etter at en uke med forhandlinger i København var over sist fredag.

-Spesielt fartøy med kolmuletillatelse kan være tjent med å fiske lodde i Grønlands økonomiske sone i sommer for å frigjøre fiskekapasitet til kolmulefiske i 2016. På den annen side er det signal om lavere kolmulekvote neste år, sier Maråk.

-De andre kyststatene har notert seg det norske kolmulefisket i Norskehavet i år. Det er interessant å merke seg at de tetteste konsentrasjonene av kolmule ble målt lenger nord enn der fisket har foregått de siste dagene i havet vest av Trøndelag. Det var imidlertid på Bleikdjupet nord for Vesterålen de tetteste konsentrasjonene av kolmule ble målt i mai, understreker Audun Maråk.

-Næringen i Norge bør nå vurdere hensikten med en bilateral avtale med Færøyene. Forutsetningen er selvsagt at vi kan kompensere den del av flåten som blir skadelidende. Dette får vi eventuelt komme tilbake til, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.