Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2015

Resertifisering var storjobb

Miljørådgiveren bytter kontorsted

– Det er en stor jobb å kvalitetssikre rapporter og prosesser som gjør at markedet oppfatter norsk fisk som et produkt som er trygt å kjøpe, og jeg kjenner på dette ansvaret på vegne av hele næringen, sier Tor Bjørklund Larsen. Miljørådgiveren har nå også for en periode byttet kontorsted.

Etter omtrent 10 måneder i den nyopprettede stillingen som miljørådgiver i Norges Fiskarlag, flytter han inn i kontorlokalene til Norges Sjømatråd i det nye praktbygget på kaia i Tromsø.

Stillingen som miljørådgiver på vegne av norsk fiskerinæring er lagt til Norges Fiskarlag, som har klientansvaret for MSC-sertifiseringer av norske fiskerier. For å håndtere dette og andre miljø¬relaterte fiskerispørsmål, gikk Norges Fiskarlag, Salgslagenes samarbeidsråd og Norges Sjømatråd sammen om å opprette prosjektstillingen.

Det er en miks av praktiske og familiære grunner til at miljørådgiveren midlertidig flytter fra Trondheim til Tromsø. Han får dermed også anledning til å videreutvikle samarbeidet med kolleger i Sjømatrådet og Norges Råfisklag. Bjørklund Larsen skal låne kontor hos sine tidligere kolleger i Sjømatrådet.

– Jeg setter stor pris på at det ordnet seg så greit med kontorplass her, og ser frem til å arbeide sammen med kollegene her, sier Tor Bjørklund Larsen.

Omfattende jobb
Norge har nå alle de store fiskeriene sertifisert etter miljøstandarden MSC. Hovedansvaret i jobben er å bidra til at alt er etter boken, samt å holde kontakt med og følge opp krav i sertifiseringen.

– Det er en stor jobb å kvalitetssikre rapporter og prosesser som gjør at markedet oppfatter norsk fisk som et produkt som er trygt å kjøpe, og jeg kjenner på dette ansvaret på vegne av hele næringen, sier Bjørklund Larsen.

– Miljøsertifisering har blitt et fag de siste ti årene, og spesielt markedet i Vest-Europa har sterke krav til bærekraft-dokumentasjon. Det er derfor mange detaljer å ta hensyn til for at vår fisk ikke skal bli oppfattet som noe annet enn den er, sier han.

Hvor komplisert er regelverket egentlig?
– I MSC er det et regelverk på 800 sider. Selv jeg som arbeider med dette må karakter¬isere regelverket som komplisert. At Norge og vi som næring nå har et slikt samarbeid om sertifiseringen er derfor avgjørende for å sikre at MSC-stempelet fortsatt settes på våre produkter.

– I sentrale markeder som Tyskland, Storbritannia, Sverige, Benelux-landene og Nord-Amerika er det helt avgjørende at produktene har sertifisering, og spesielt i frossensegmentet har dette avgjørende betydning, påpeker Tor Bjørklund Larsen.

Denne uken ble torsk og hyse resertifisert for en ny periode på fem år. Les også MSCs pressmelding om saken.