Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.08.2018

Rent hav

Tar miljøansvar

Fiskerinæringas viktigste samfunnsoppdrag er å sikre sunn sjømat til en voksende verdensbefolkning. I dette oppdraget er vi grunnleggende avhengig av et rent og produktivt kyst- og havmiljø og dette synliggjør Fiskarlaget nå med enda et nytt tiltak.

Et samlet landsmøte i Norges Fiskarlag slo sist november fast at forurensning og forsøpling av havet er en stor internasjonal utfordring. Landsmøtet var klar på at det er et felles samfunnsansvar å opprettholde et rent og produktivt hav.

Nytt tiltak

Landsmøtet var også tydelig på at fiskerne må feie for egen dør, og at det dessuten er viktig å arbeide bredt i samfunnet, også internasjonalt, for å hindre forsøpling.

– Vi har fulgt opp Landsmøtevedtaket på miljø i flere ledd og har i forbindelse med fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim laget en brosjyre som synliggjør Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling. Brosjyren skal deles ut på messen og i andre aktiviteter og møter utover høsten, forteller leder Kjell Ingebrigtsen.

Landsstyret i Fiskarlaget har fulgt opp Landsmøtevedtaket, blant annet ved å utarbeide og vedta en miljøstrategi. Dette dokumentet har vi lagt tilgjengelig i en pdf på Fiskarlagets nettside (se nedenfor i denne artikkelen).

– Strategi løser bare litt

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier det er flott med strategier og at dette alltid er viktig å ha i bunn for et så viktig tema som miljøsaken.

– Likevel er ingenting løst, samme hvor mange strategier man har. Det må jobbes, og det erkjenner vi også i vår organisasjon. Holdningsarbeid også blant våre medlemmer er derfor et prioritert tiltakspunkt, mener Kjell Ingebrigtsen.

Han sier både lovverk og sunn fornuft tilsier at avfall ikke skal på sjøen.

– Vi har i mange år sett en stor holdningsendring blant fiskerne, og mitt inntrykk er at avfallet tas med på land, også det vi får i redskapene våre, sier han.

I Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling påpeker vi også at det eierløse avfallet må kunne leveres vederlagsfritt i havnene, og at det må være velfungerende avfallshåndtering i havnene.

Etikk-klistremerke

Et eget miljøklistremerke i vår var første trinn i oppfølgingen av landsmøtevedtaket.

Kjell Ingebrigtsen tok selv bildet på klistremerket under årets Lofotfiske.

– I hovedsak vil vi spre klistremerket til våre medlemmer som en påminnelse til våre egne i det daglige. Norske fiskerier er grunnleggende avhengige av et rent og produktivt havmiljø. Vi må derfor starte med oss selv og fortsette å bygge holdninger for å få stoppet tilførsel av forurensing og søppel, samt rydde opp der hvor det er mulig, slår Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen fast.

Les hele Fiskarlagets «Stategi mot marin forsøpling» her: