Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.06.2017

Rekruttering virker

Evaluering av studentsatsing

Rekrutteringstiltak overfor studenter har god effekt. Dette viser en undersøkelse Møreforskning har gjort for Sett Sjøbein.

Det er Møreforskning AS som på oppdrag fra Sett Sjøbein har gjort en spørreundersøkelse blant tidligere deltagere på marin student-bootcamper for å finne ut hvilken effekt tiltaket har hatt på deltagernes yrkesorientering og interesse for sjømatnæringen.

Marin student-bootcamp

Marin student-bootcamp er et rekrutteringstiltak og – konsept, for studenter ved universiteter og høyskoler i Norge. Konseptet, som er utviklet på Færøyene, ble første gang utprøvd i Norge i 2014 og det har i perioden 2014-2016 vært gjennomført fem bootcamper i ulike deler av landet med totalt 88 deltagere. Sett Sjøbein har siden 2015 vært ansvarlig for å organisere bootcampene, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Målgruppen for tiltaket er studenter i sluttfasen av en bachelor – eller mastergrad, fra alle studieretninger, og målsetningen er å gi studentene innsikt i marin sektor, erfaring med tverrfaglig samarbeid og skape interesse for sjømatnæringen. Det er ikke et krav å kunne noe om hav eller fisk i forkant, men studentene må være motiverte for å lære og anvende egen kompetanse opp mot problemstillinger i sjømatnæringen. Inntil 20 deltakere får delta på hver bootcamp som varer i seksdager.

Positive og nyttige erfaringer

Resultatet fra undersøkelsen viser at deltagerne gjennomgående ser erfaringene fra bootcampen som svært positive og nyttige både faglig og rekrutteringsmessig.

Majoriteten mener at de gjennom deltagelse har fått økt kunnskap og interesse for sjømatnæringen, både på generell basis og som arbeidsplass. Flere har også konkret tatt i bruk erfaringer fra bootcampen, i form av kontakt med nettverk de etablerte, videreføring av arbeidet med forretningsidéen de utviklet eller brukt sjømatnæringen som case i oppgaver eller lignende.

Noen har også jobbet, kortere eller lenger perioder, i sjømatnæringen. Flere har flyttet i forbindelse med dette, og i tillegg uttrykker godt over halvparten av deltagerne vilje til å flytte for å få ønsket jobb i næringen. Resultatene gir dessuten et bilde av at deltagerne deler opplevelsene fra bootcampen og anbefaler andre å delta, og slik sett er gode ambassadører for både tiltaket og sjømatnæringen.

Gjennom undersøkelsen gir de tidligere deltagerne inntrykk av å være gode kunnskapsspredere med tanke på å dele opplevelsene fra bootcampen med andre, særlig venner, medstudenter og lærere, og gjennom å oppfordre andre til å delta.

Ønsker mer kontakt med næringen

Studentene melder at det er behov for større oppfølging i etterkant av bootcampdeltakelsen, for å sikre videre tilknytning til næringen samt formidling av jobber og annen relevant informasjon.

Fortsetter med bootcamper

-Evalueringen viser at bootcampene har fungert som en kunnskapsbro mellom studenter og næringsliv, akkurat slik som Nærings- og fiskeridepartementet ønsker, skriver leder Janita Arhaug i en omtale av rapporten fra Møreforskning.

I tillegg til at studentene får mer kunnskap, og økt interesse for en karriere i sjømatnæringen får også næringen selv viktig innsikt i hvilken kompetanse studentene kan bidra med, sier Janita Arhaug.

Gjennom dette tiltaket kobler Sett Sjøbein ungdom, utdanning, arbeidsliv og sjømatnæringen sammen. Mange bedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner i sjømatnæringen og fiskeriministeren deltar i aktivitetene våre, og gjør næringen synlig også på nye arenaer og i nye sammenhenger.

Bootcampene har skapt stor velvilje blant engasjerte aktører i sjømatnæringen, alle som blir spurt om å bidra stiller velvillig opp om de har mulighet til å vise seg frem for studentene.

Det er svært gledelig at studentene orienterer seg mot sjømatnæringen i sine videre studier, og at flere av studentene har blitt ansatt i sjømatbedrifter som et resultat av deltakelse på bootcampene er fantastisk, poengterer lederen i Sett Sjøbein.

En kortfilm fra bootcamper som er gjennomført kan sees på Sett Sjøbeins Youtube-kanal her!

Om Sett Sjøbein:

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.