Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.09.2015

Rekordveksten fortsetter

Sterk pelagisk august

Norge eksporterte sjømat for 5,3 milliarder kroner i august. Det er en økning på 593 millioner kroner eller 12 prosent målt mot august måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 45,1 milliarder kroner. Det er en økning på 2,9 milliarder.

– En ny sterk måned for norsk sjømateksport skyldes blant annet at våre viktige nærmarked i EU kjøper mer laks til høyere priser i norske kroner enn de gjorde i samme periode i fjor. I tillegg er det vel verdt å nevne at USA har kjøpt 30 prosent mer laks så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Torskens vekst skyldes ikke minst at vårt viktigste torskemarked Portugal har kjøpt mer torsk til høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor. Dette prisbildet henger blant annet sammen med en svak nedgang i årets torskekvoter. Underliggende for det hele er at eksporten er hjulpet av en svak norsk krone, sier kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll i Norges sjømatråd.

Stor økning for sild og makrell
I august økte eksporten av sild med 44 millioner kroner, eller 36 prosent, til totalt 167 millioner kroner. Litauen er det største eksportmarkedet for sild i august.
Makrell økte med 36 millioner, eller 72 prosent, til 86 millioner kroner i august. Nigeria er største eksportmarkedet i august.

Vekst for klippfisk
Eksporten av klippfisk økte med 13 millioner kroner, eller 5 prosent, til 309 millioner kroner i august. Torsk vokser med 27 prosent, mens sei har en tilbakegang på 18 prosent. I august er Portugal det viktigste markedet for torsk, mens Kongo-Brazzaville er det største markedet for klippfisk av sei.

Vekst for saltfisk
Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 2 millioner kroner, eller 10 prosent til totalt 24 millioner kroner i august. Spania er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 10 millioner kroner i august.

Vekst for fersk, ned for fryst torsk
Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 17 millioner kroner, eller 37 prosent til totalt 62 millioner kroner i august. Stort sett all fersk torsk gikk til EU. For fryst torsk falt eksportverdien med 25 millioner kroner, eller 17 prosent til totalt 122 millioner kroner. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 85 millioner kroner.

Vekst for laks og ørret
Det ble eksportert laks for 3,7 milliarder kroner i august. Det er en økning på 411 millioner kroner eller 12 prosent fra august i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 35,86 til 43,33 kroner per kilo. Volumet var det samme som i fjor på 80 111 tonn for alle anvendelser av laks. Frankrike, Polen og Storbritannia er største mottakere av laks fra Norge.
For tredje måned på rad økte ørreteksporten, og i august måned var veksten på 26 prosent til 183 millioner kroner. Hviterussland var vårt største marked for ørret i august.