Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.06.2014

Rekorduke på sild

33 900 tonn

Det ble tatt et rekordvolum av sild sist uke. Sildelaget melder om ukerekord i moderne tid på Nordsjøsild, med 33 900 tonn. I nord er det stor deltagelse og rekord på makrellen tross manglende sommer.

Med en vanskelig markedsituasjon for sild til konsum har flere båter valgt å fiske til oppmaling. Dette har medføt til at vi fikk et rekordkvantum på hele 33 900 tonn. Av ukens kvantum er hele 22 900 tonn omsatt til mel/olje, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag. Resten av kvantumet er solgt til konsum der det er to hovedanvendelser nå på sommeren. Til matjes er det til framvisningsauksjonene i Egersund og Danmark gått 4 700 tonn, og anslagsvis kjøpt rundt 1 300 tonn via direkteauksjonen til dette formålet. Til filét er det solgt vel 5 000 tonn. Også dette til danske og norske kjøpere.

Fiskerne melder om mye sild i Nordsjøen og det er tatt flere store kast. Grunnet begrenset mulighet for fiske i EU-sonen og derved fokus på å berge andelen i norsk sone er hovedfisket i fra norsk sone. Hoveddelen av kvantumet er tatt like øst for midtlinjen rundt 140 nautiske mil vest av Egersund, melder Garvik. Fra områdene vest av Oseberg har silden «tøket vekk» og vi fikk lite sild til å dekke etterspøselen etter 200+ sild. Enkeltfangster fra EU sonen med denne størelse ble tatt, og søndag er flåten kommet bort i slik sild vest av Patchbanken. Prisene på silden har, som tidligere i sesongen, vert relativt lave.

Til matjes ligger prisene i området fra kr 3,12 til kr 4,77 som høyest i Danmark. Til filet har prisene lagt fra kr 3,- til kr 3,28 som høyest. Grunnet for lite stor sild ser vi marginal oppgang på denne sild i slutten av uken. Til mel/olje ligger prisene i hovedsak på kr 2,50 med enkeltfangster på kr 2,60. -Denne uken forventer vi fortsatt stor aktivitet i dette fisket, men neppe på nivå med sist uke. Vi får håpe på tilgjengelighet både på stor og mellomstor sild slik at anleggene som skal produsere filétsild også kan være i aktivitet, sier Kenneth Garvik.

Makrell: Stor deltagelse i nord gav også her rekordkvantum for en uke. Fisket på kysten i nord gav over 5 000 tonn fra dette område. Av dette er hele 3 800 tonn tatt fra kystbåter som føer selv og vel 1 200 tonn fra den minste flåten som setter makrellen i lås. All makrell er fisket i Vestfjord-bassenget fra Helligvær i sø til området rundt Stamsund på Lofotsida i nord. Størelsen på makrellen ligger i området 420- 510 gram, med totalsnitt på 475 gram.

Prisene for «direktehåverene» ligger i området kr 7,50 – 8,00. For låsfangstene er prisene lavere med priser fra kr 6,31 til kr 7,65 som høyest. Selv om vi opplever en rekorduke på makrellen i nord har ikke værforholdene vert ideelle for makrellfiske. Nordlige vinder og relativt lave temperaturer gjø at makrellen går spredt utover. Med solskinn og sommertemperaturer ville fisket blitt betydelig bedre. Vi får håpe på et væromslag i nord slik at vi kan få enda mer makrell fra dette område.

Tobis: Nok en uke med lite tobis i journalen der 5 båter har bidratt med 2.500 tonn totalt. Fisket har vert dårligt, spesielt i føste del av uken. I siste del tok det seg noe opp, men søndag kom nordavinden og hemmet fisket igjen. Fangstene sist uke er tatt på Outer Shoal (Ytterbanken). Prisene på tobisen ligger i området kr 1,75. Ser vi på kvotebildet på tobis er det nå vel 10 000 tonn igjen av totalkvoten på 90 000 tonn. Siden fisket stopper om en uke, 23. juni, må fisket ta seg opp om vi skal berge mesteparten av restkvoten. Vi får håpe den nordlige vinden som er meldt ikke hemmer fisker for mye, avslutter Garvik.