Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.10.2014

Rekordnotering på makrell

Tidenes fiskedag

Sist uke ble den nest beste makrelluken så langt i høst med 44.600 tonn. Hele 15.600 tonn ble fisket på ukens første dag. Dette er historisk rekord med makrell til konsum på en dag, melder salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

I ukens fangstrapport opplyser Garvik at fisket sist uke startet i området nord for N 62º både fra norsk sone og EU farvann. Samtidig fikk vi fangster fra området øst av Gullfaks. Utover i uken har fisket flyttet seg sørover og i helgen har hovedflåten fisket midt i Norskerenna utenfor Sognekysten. Det rapporteres om mye makrell i havet og spesielt i starten av uken registrerte fiskerne mye makrell, opplyser Garvik.

Størrelsene på makrellen har variert relativt mye med over 120 gram mellom høyeste og laveste snittvekt. Spesielt har vi i helgen sett en nedadgående trend på størrelsen. Som høyest har vi 445 g, og i andre enden har vi 324 g. Ser vi på hele ukekvantumet er snittvekten 384 gram.

Med både ujevne dagskvantum og stort sprik i størrelsene har prisene i auksjonene variert mye. Høyeste pris har lagt godt over kr 9,-, som laveste pris i auksjonen ligger vi på kr 5,32. For hele kvantumet er snittprisen på kr 7,64.

Fredag ble kvoten som var avsatt for fiske i Nord-Norge refordelt i gruppene ringnot, SUK og trål.

Etter at vi nå har hatt 4 uker med snittkvantum på knappe 43.000 tonn så minker det kraftig på makrellkvoten. Med en flexmulighet på 10 % begge veier er det vanskelig å estimere hvor mye som gjenstår. Om vi antar at vi overfisker (flexer) med 15.000 tonn vil vi ha til rest 67.000 tonn for norske båter.

Denne uken forventer Sildelaget mindre kvanta fra norske båter da en stor del av båtene har tatt sine kvoter. Fra utenlandske båter rapporteres det om noen fangster tatt med trål. Vi forventer større deltagelse, og muligheter for landinger i Norge fra disse utover høsten.

Nordsjøsild:

En relativ rolig uke på nordsjøsilden med et ukeskvantum på bare knappe 600 tonn.

Hoveddelen av silden er tatt nord av Fladengrunn i EU sonen. I tillegg er det tatt en fangst i Skagerak samt noen mindre fangster på kysten.

Prisene til frysing ligger i området rundt kr 3,15. Til fersk anvendelse ligger prisene på vel kr 5,-. Til mel/olje ligger prisnivået i området kr 2,65.

Etter en periode med lite etterspørsel på nordsjøsild forventes det framover større behov for stor nordsjøsild.

Kolmule/ Øyepål:

Fra Egersundsbanken i sør via Revet til østsiden av Patchbanken er det tatt 700 tonn kolmule. I øyepålfisket langs kanten er det tatt knappe 600 tonn.

Prisene på disse fangstene ligger i området rundt kr 1,75.

Kystbrisling:

Etter en oppløftende uke sist uke fikk vi også denne uke et fint kvantum fra kommunene Luster og Årdal i Sogn. Totalt er det innmeldt 200 tonn fordelt på seks brislingbruk.

Med ukens kvantum så har vi passert 600 tonn totalt i høst. Noe som er mer enn vi fikk i bunnåret 2013.

Alle fangster er omsatt til King Oscar.