Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.07.2017

Rekordeksport i 2017

Sterkt halvår

Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i første halvår av 2017. Eksportstatistikken viser at 1,3 millioner tonn sjømat er sendt ut av landet til en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår.

Økningen skyldes i hovedsak rekordhøye laksepriser, men også kraftig volumvekst i eksporten til USA og asiatiske markeder, viser en oversikt fra Norges sjømatråd.

Eksporten på 1,3 millioner tonn sjømat representerer en økning i volum på fire prosent og en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner, eller ni prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Første halvår er preget av rekordhøye priser for laks. Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Eksporten av fersk torsk viser sterk vekst, noe som delvis skyldes uvanlige store fersk-landinger utenfor hovedsesongen, men små størrelser på fisken har ført til at gjennomsnittsprisen er redusert sammenlignet med i fjor, sier Aandahl.

I juni ble det eksportert 166 000 tonn sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Volum falt med 7 prosent, mens verdiveksten var på 471 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med juni i fjor.  

Økning for hvitfisk

Det ble eksportert 54 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 7 prosent mens verdien økte med 154 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med første halvår 2016.

I juni ble det eksportert 4 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 134 millioner kroner. Det er en økning i volum på 39 prosent mens verdien økte med 27 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert 39 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 4 prosent mens verdien er på samme nivå som første halvår 2016. I juni ble det eksportert 5 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 179 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 5 prosent mens verdien økte 4,5 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Les detaljert melding om hvitfiskeksporten i første halvår 2017.  

Godt halvår for klippfisk

Det ble eksportert 42 000 tonn klippfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 19 prosent mens verdien økte med 233 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med første halvår 2016. I juni ble det eksportert 8 000 tonn klippfisk til en verdi av 397 millioner kroner, en økning i volum på 43 prosent mens verdien økte med 119 millioner kroner eller 43 prosent fra juni måned i fjor.

Det ble eksportert 20 000 tonn saltfisk til en verdi av 900 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 6 prosent mens verdien er uendret sammenlignet med første halvår 2016. I juni måned ble det eksportert 3 000 tonn saltfisk til en verdi av 127 millioner kroner. Det er en økning i volum på 131 prosent mens verdien økte med 76 millioner kroner eller 147 prosent sammenlignet med juni i fjor.  

Ned for sild og opp for makrell

Det ble eksportert 124 000 tonn sild til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 11 prosent mens verdien falt med 46 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med første halvår 2016. Litauen, Polen og Hviterussland er de største markedene for sild i første halvår.

I juni måned ble det eksportert 22 000 tonn sild til en verdi av 238 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 23 prosent mens verdien falt med 125 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert 97 000 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 6 prosent mens verdien økte med 39 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med første halvår 2016. Kina, Sør-Korea og Tyrkia er de viktigste markedene for makrell i første halvår.

I juni ble det eksportert 9 000 tonn makrell til en verdi av 128 millioner kroner. Det er en økning på 11 prosent i volum mens verdien økte med 25 millioner kroner, eller 24 prosent, fra juni måned i fjor.

Les detaljert melding om pelagisk eksport i første halvår 2017.  

Ned for kongekrabbe og ned for reker

Det ble eksportert 706 tonn kongekrabbe til en verdi av 192 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 27 prosent mens verdien falt med 32 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med første halvår 2016.

For reker var volumnedgangen på 14 prosent til totalt 4 000 tonn, mens verdien falt med 19 prosent eller 73 millioner kroner til en total eksportverdi på 303 millioner kroner i første halvår 2017.

Les detaljert melding om skalldyreksport i første halvår 2017.  

Du finner flere nøkkeltall på sjømatrådets nettsider.