Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.10.2015

Rekord på dorg

Pelagisk ukerapport

Det ble rekorduke for makrelldorgerne i Nordsjøen sist uke og sildefisket er også godt, samtidig som makrellfisket snart er over.

I ukerapporten fra Norges Sildesalgslag melder Kenneth Garvik at sammenlignet med de siste makrelluker ble det et beskjedent kvantum på 15 500 tonn sist uke. Av dette har åtte utenlandske båter bidratt med 5 600 tonn.

I starten av uken forgikk fisket vest av Bremanger og sørvestover mot Statfjordfeltet. Da makrellen forsvant herfra trakk de norske båtene inn i EU-sonen der flere utenlandske båter fikk fangst. Utover i uken har fangstingen foregått både øst av Shetland og i norsk sone nord av N 60Ëš. Av ukens kvantum er det fisket totalt 9 300 tonn i EU farvann. Fra norske båter har vi 4.300 t fra denne sone, melder Garvik.

Godt på dorg

Det gledelige i helgen er at flere av dorgerne har hatt meget godt fiske i området vest av Oseberg. De melder om at makrellen biter villig, og opplever nå høstens beste fiske i et nydelig høstvær i Nordsjøen.

Størrelsene på makrell ligger i området fra 338 gram som lavest til 410 som høyest. Snittet for hele uken ligger på samme nivå som sist uke med 377 gram.

Snart makrellstopp

For norske båter er det bare et fåtall båter med kvote igjen på makrellen. Av totalkvoten på 250 631 tonn så er det igjen knappe 24 000 tonn (inkludert flex). Det er i hovedsak trålgruppen som har kvote igjen, 5 800 tonn i forhold til gruppekvoten på knappe 10 000 tonn, oppsummerer Kennet Garvik.

Etter at makrellen nå er tilgjengelig i EU sonen så forventer vi at utenlandske båter vil lande mer makrell i Norge fremover.

NVG-sild

Etter at Gerda Marie kom over store sildemengder i sørlige deler av Norskehavet forrige helg har flere båter vert i aktivitet i dette fiske. Totalt har 12 båter hatt fangst og summert kvantum for hele uken er 10 300 tonn.

Som i starten, er hoveddelen av kvantumet tatt nord av N 64Ëš og på rundt 0 graden. Dette er for øvrig i det samme område der vi hadde rekordfiske etter makrell for vel 2 uker siden. I tillegg til dette område så traff Birkeland sild knappe 100 nautiske mil lenger på nordøsten. Registreringene av sild har periodevis vert gode og vi ser nå lignende mønster på fiske som vi har hatt de siste par år.

Snittstørrelsen på silden ligger i området 345 til 369 gram. Fangstene er omsatt til kjøpere fra Løddingen i nord til Florø i sør. Interessen og prisene på sild er god, og fra kjøperhold meldes det om manko på enkelte sildeprodukter i markedet.

Denne uken forventes det fortsatt aktivitet på sildefiske. Usikkerheten er om varsel om større lavtrykksaktivitet i Norskehavet vil hemme fisket, avslutter Kenneth Garvik i sin ukerapport på Sildelaget.no.