Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.01.2015

Rekerist-test på Jæren

Møte om spilavstand

Norges Fiskarlag hadde i dag et møte med Fiskeridirektoratet omkring det nye påbudet om sorteringsrist i rekefisket sør for 62N i Nordsjøen.  Det er blant annet enighet om å teste sorteringsrist på 22 millimeter ved Jæren.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier at representantene fra Fiskarlaget fikk lagt fram næringens syn på en god måte knyttet til uroen for tap av stor reke på feltene utenfor Rogaland ved å bruke sorteringsrist med en spilavstand på 19 mm.

Møtet ble holdt hos Fiskeridirektoratet i Bergen og  representanter for direktoratet uttrykte forståelse for at fiskerne er opptatt av dette spørsmålet. Mange av fiskerne i dette området har i flere år benyttet sorteringsrist med spilavstand på 22 mm for nettopp å få tak i den store reka, spesielt i gytetiden nå på vinteren. Både vi i næringen og Fiskeridirektoratet er imidlertid enig om at kunnskapen omkring reketap med en spilavstand på 19 mm burde vært bedre, selv om det tidligere er gjort noen få forsøk rundt dette.

-Vi kom derfor fram til enighet med Fiskeridirektoratet om at vi så snart som mulig skal få iverksatt utprøving av rist i rekefisket med spilavstand på 22 mm, og sammenligne dette med 19 mm i området utenfor Jæren, samt også se på mulige andre tekniske sider ved rista, sier Jørgensen.

Fra Fiskarlagets side ble det også anmodet om at Fiskeridirektoratet må gi rekeflåten adgang til å benytte sorteringsrist med 22 mm spilavstand i et område inntil man har fått gjennomført de nødvendige undersøkelsene, og konkludert i saken.

-I møtet fikk vi forståelse av at Fiskeridirektoratet vil vurdere en slik anmodning fra Fiskarlaget, sier Jørgensen, men her må vi fremme et konkret forslag, så får vi se hva utfallet blir.

 Jørgensen understreker at han er glad for at denne saken nå ser ut til å ha kommet inn på et konstruktivt spor igjen, slik Fiskarlaget sammen med myndighetene kan fortsette vårt felles arbeid med å få til et mest mulig bærekraftig rekefiske i Nordsjøen og Skagerrak.

I møtet deltok også Fiskarlaget Vest og Fiskarlaget Sør representert ved Frank Midtbø, August Fjeldskår og Brit Sæle Instebø.