Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.05.2022

Rekekvoten klar

Skagerrak 2022

Den norske rekekvoten for Skagerrak i 2022 blir på 4406 tonn mot 4165 tonn i fjor. Det er klart etter at Norge og EU har undertegnet en avtale om ulike forvaltningsspørsmål i Skagerrak.

Den totale rekekvoten for 2022 er satt til 7 712 tonn mot 7166 tonn i fjor.

– Den norske kvoten er noe økt fra i fjor. Kvoten er satt i henhold til vitenskapelige råd og sikrer et bærekraftig fiske. Det er jeg tilfreds med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en kort omtale fra NFD tirsdag.

Norge og EU ble også enige om å endre innretningen på forvaltningsplanen for reker. Blant annet har partene bestemt seg for å skrote opplegget med en foreløpig og en endelig kvote. Fra og med 2023 vil det kun fastsettes én kvote hvert år. Det skaper bedre forutsigbarhet for alle parter.

Utkast til ny forvaltningsplan er sendt til det internasjonale havforskningsrådet, ICES, til vurdering.