19.06.2024

Rekekvoten går ned

Avklart tirsdag

Norge og EU er enige om en ny samlet kvote på reker i Nordsjøen og Skagerrak. Det er enighet om å følge kvoterådet fra ICES, noe som skuffer oss i næringen.

– Det er bra at Norge og EU er blitt enige om en avtale. Samtidig ser jeg at den lave kvoten representerer en stor utfordring for både norske, svenske og danske fiskere, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra departementet tirsdag ettermiddag.

Kvoten blir på 4 557 tonn for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Dette er i tråd med kvoterådet fra det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

Den norske rekekvoten blir på 2 854 tonn, noe som tilsvarer en nedgang på 25 prosent fra forrige års kvote.

Bestanden er av ICES estimert til å være så vidt over et kritisk lavt nivå.

– Dette er en situasjon som vi må ta på største alvor. ICES-rådgivningen er det beste vitenskapelige grunnlaget vi har, og det er viktig å ta utgangspunktet i rådgivningen. Spesielt når bestanden er på et så lavt nivå som nå, har vi som forvaltere få alternativer. Så forstår jeg likevel godt at nok en nedgang i kvoten er vanskelig for rekenæringen i sør og gir en utfordrende sesong. Jeg håper at utviklingen i bestanden etter hvert vil snu og at situasjonen vil bedre seg både for fiskerne og industrien på land, sier fiskeri- og havministeren.

EU og Norge er også enige om å etablere en felles arbeidsgruppe som skal se på ulike tiltak for bedre situasjonen for og kunnskapen om bestanden.

Næringen er skuffet

– Vi er skuffet over den nye rekekvoten som er fastsatt i Nordsjøen og Skagerrak. Dette forsterker den allerede krevende situasjonen som rekeflåten står i, sier leder i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen.

-Sammen med svensk og dansk næring, har vi vært kritiske til gjennomføring av forskningstoktet, kvoterådet og beregningsmodellen som ble innført i fjor, sier han og peker på at fiskerne opplever at det finnes mye reke tilgjengelig i norske farvann, og dette tyder på at det er grunnlag for høyere kvote enn det forskerne anslår.

-Det ble fremført flere argumenter på hvorfor totalkvoten burde vært satt høyere. Dessverre førte ikke dette fram. Det må vi ta til etterretning, men det er krevende, sier Eriksen.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø sier han har en klar forventning om ivaretakelse av fiskeriene fremover.

-Det er positivt at departementet i dag opplyste at drivstofftilskuddet for kystrekeflåten økes fra 3 kroner til 4,50 kroner og at dette tilskuddet gjelder for hele landet.

Han sier det også vil være nødvendig med ytterligere og tett oppfølging av næringens vilkår.

-Norge og EU er enige om at det arbeides videre for å styrke forskningstoktet og avklare hvordan fiskeflåten kan bidra til forskningsdata for bestandsvurderingen fremover. Det er positivt, sier Kåre Heggebø.

I tillegg skal det altså nedsettes en arbeidsgruppe mellom Norge og EU som skal se på nærmere andre mulige tiltak.

-Norges Fiskarlag er beredt til å bidra aktivt i begge disse prosessene, sier han.