Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2015

Rekekrav justeres

God dialog med Mattilsynet

Norges Fiskarlag har fått gehør for å justere de strenge kravene til sjøvannsprøver som har vært varslet som et pålegg for rekefiskerne i Oslofjorden. Endringen kommer etter et oppklarende møte med Mattilsynet.

Norges Fiskarlag ba i slutten av august om et snarlig møte med Mattilsynet for å drøfte de varslene som ble sendt ut til rekefiskerne fra tilsynet. Mattilsynet varslet at fiskerne fra 1. september måtte følge pålegg om vannprøvekontroller.

Nå har Norges Fiskarlag sammen med tre representanter for Indre Oslofjord Fiskarlag møtt Mattilsynet og det er nå avklart at kravet om at fartøyene selv må ta vannprøver blir justert.

-Mattilsynet frafaller kravet om at hvert enkelt fartøy skal ta sjøvannsprøver og Fiskarlaget har fått i oppdrag å undersøke om de prøvene som tas av andre (NIVA, UIO) kan benyttes til formålet. Det er også kun bakterielle prøver som skal tas, opplyser Fiskarlagets næringsmiddelteknolog, seniorrådgiver Knut Eriksen, som deltok i det aktuelle møtet.

Han forteller at Geir Solhaug, Harald Kristoffersen og leder Helene Kristoffersen fra Indre Oslofjord Fiskarlag bidro til å opplyse saken for Mattilsynet på en måte som ga et for fiskerne godt resultat av møtet.

-Vi fortalte hvilke praktiske prosedyrer som brukes for nedkjøling av rekene etter kokingen om bord. Rapporten som Mattilsynet hadde utarbeidet etter inspeksjon om bord, var på dette punktet ikke i overensstemmelse med hva som i virkeligheten gjøres, forteller Eriksen.

Han opplyser at det i veiledningen for håndtering av reker bør gjøres en justering i punkt 6.1, slik at punktet blir: «Reka skal være avkjølt til under 2 grader i løpet av 2 timer.»

Det var også enighet i møtet mellom Fiskarlaget og Mattilsynet om at det skal utarbeides et enkelt varslingssystem i de tilfellene hvor vannkvaliteten ikke holder mål som gjør at fiskerne får beskjed omgående dersom vannkvaliteten i enkeltområder er under de aktuelle grenseverdiene.

-Vi er meget godt fornøyd med dialogen med Mattilsynet og møtet viser at det var nødvendig å få tatt denne dialogen. Resultatet er våre medlemmer fortsatt får koker reker om bord, samtidig som det blir tatt vannprøver som gjør at både fiskerne, myndighetene og forbrukerne kan være trygg på at kvaliteten på rekene er god gjennom hele prosessen fra fjord til bord, sier Knut Eriksen.

Det er avtalt at Norges Fiskarlag som en oppfølging av møtet skal ta kontakt med UIO og Niva for å se på om vannprøvene som tas kan benyttes av fiskerne som dokumentasjon av vannkvaliteten og at Fiskarlaget orienterer om den aktuelle justeringen av veiledningspunktet 6.1 som ble nevnt tidligere i denne teksten.