11.05.2023

Rekeflåten styrkes

– Bør skje mer

– Kystrekeflåten bør ytterligere imøtekommes, med løpende CO2-kompensasjon. Dette sier Kåre Heggebø om regjeringens opp-justering av støtteordningen for reketrålerne med 2,4 millioner i revidert nasjonalbudsjett.

I statsbudsjettet for 2023 fikk kystrekeflåten 21 millioner kroner i støttetiltak for flåtegruppen som følge av høye drivstoffpriser og økt Co2-avgift.

I torsdagens forslag til revidert nasjonalbudsjett vises det til at omsetningskravet for biodrivstoffMiljødirektoratet har på vegne av Klima og Miljødepartementet sendt på høring et forslag som innebærer et omsetningskrav for biodrivstoff på 4% innblanding fra 1. juli i år som økes til 6% fra 1. januar 2024. Fiskarlaget påpeker gjennom vårt høringssvar at fiskeflåten må sikres økt økonomisk kompensasjon for bruk av dyrere biodrivstoff, for eksempel gjennom økte bevilgninger til kompensasjon for CO2-avgift.  som ble innført for sjøfart og fiske fra 1. oktober 2023 har økt drivstoffkostnadene ytterligere.

Regjeringen kommer derfor med et forslag om å øke bevilgningen med 2 millioner kroner. Som følge av lønns- og prisjustering av budsjettet, foreslås bevilgningen økt med 2,4 millioner kroner.

– Bevilgningen er positiv, slår Kåre Heggebø fast – samtidig som han oppfordret Stortinget om en ytterligere styrking.

– Vi har gjentatte ganger vist til at det spesielt for denne flåtegruppen bør være en fortløpende refusjon av CO2-kompensasjon. Likviditeten er krevende for rekeflåten og et slikt tiltak vil kunne bidra til å ta av noe av det presset mange aktører i næringen opplever knyttet til løpende kostnader og varierende driftsmarginer, sier lederen i Norges Fiskarlag.