Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.03.2021

Reguleringsmøtet avlyst

Skriftlig høring

Fiskeridirektoratet har besluttet at reguleringsmøtet våren 2021 blir erstattet med skriftlige høringer for nødvendige enkelt-tema. Det er tredje gang på rad at møtet ikke holdes som et fysisk møte.

Fiskeridirektoratet opplyser at bakgrunnen for beslutningen er at saken om økosystembasert forvaltning ikke lenger behandles i vårmøtet, samtidig som det ikke er andre større reguleringssaker som gjør det nødvendig med et eget høringsmøte.

I tillegg krever arbeidet med oppfølgingen av kvotemeldingen mye ressurser. Usikkerheten knyttet til koronaviruset gjør det også krevende å gjennomføre reguleringsmøtet på vanlig måte, heter det i meldingen.

Det holdes vanligvis to årlige møter mellom direktoratet og næringen der det gis anledning til å komme med innspill til reguleringene av fiskeriene. Begge fjorårets møter ble også holdt med skriftlige innspill og ikke som fysisk møte.

Les mer om reguleringsmøtet hos Fiskeridirektoratet