Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Reguleringsmøtet

Onsdag og torsdag

Fiskeridirektoratet gjennomfører onsdag og torsdag høstens reguleringsmøte. Fiskarlaget deltar som vanlig med en stor delegasjon for å formidle organisasjones synspunkt for hvordan reguleringene for 2015 bør legges opp.

Høringsmøtet holdes to ganger årlig, og nå på høsten er dette en arena der Fiskarlaget sammen med andre som stiller på møtet fremmer sine innspill til neste års reguleringer.

Alle vedtak fra Landsstyret sist uke danner essensen i innspillene som er sendt over fra Fiskarlaget til Fiskeridirektøren i forkant av møtet.

Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen på møterom 300. Møtet begynner kl. 09.00 begge dager.

Fiskeridirektøren bruker møtet som en innspillsarena, og rådene som formidles bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene.

Det er i utgangspunktet ikke satt begrensninger med hensyn til deltakelse fra den enkelte organisasjon.

– Fiskarlaget har hatt tradisjon for å sette sammen sin delegasjon til de to årlige møtene slik at en størst mulig bredde i organisasjonen er dekket, opplyser assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Fra Fiskarlaget deltar følgende i reguleringsmøtet: Solveig Strand, Rolf Guttorm Kristoffersen, Mikal Steffensen, Jakob Magnar Jakobsen, Jan Ivar Maråk og Jan Birger Jørgensen.

Link til saksdokumentene i reguleringsmøtet på Fiskeridirektorates nettside.