Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2014

Reguleringsmøte 5. juni

Fiskarlaget med stor delegasjon

Torsdag 5. juni holdes det føste av årets to faste-reguleringsmøter hos Fiskeridirektoratet i Bergen. Fiskarlaget stiller med flere deltagere i møtet for å ivareta de innspill og forslag som er kommet inn til oss, sier delegasjonsleder Jan Birger Jøgensen (bildet).

Reguleringsmøtet avholdes to ganger i året, og er en viktig arena for Fiskeridirketøen til å drøfte forslag til reguleringer for de ulike fiskeriene, og til å orientere om utviklingen i de enkelte fiskeriene.

Fiskeridirektoratet legger ut saksdokumenter og annen informasjon fortløpende på sine nettsider.

Fra Fiskarlagets side meldes aktuelle saker og tematikk knyttet til de ulike reguleringsområdene over til Fiskeridirektøen innen de gitte fristene, samtidig som både saksbehandlere fra hovedkontoret og tillitsvalgte og andre utnevnte delegater deltar i selve møtet for på best mulig måte ivareta Fiskarlagets interesser.

Saksdokumenene til de støste sakene kan ikke påregnes å være tilgjengelig fø tidligst en uke fø møtet, opplyser direktoratet.

Møtet begynner 5. juni klokken 09.00 og avsluttes etter planen innen kl 17.00.