Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.10.2015

Reguleringsmøte 4. og 5. november

Fiskarlaget behandler innspill

Fiskarlaget drøfter til uka sine innspill til høstens reguleringsmøte. Møtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

Årets siste reguleringsmøte holdes hos Fiskeridirektoratet i Bergen onsdag og torsdag den første uken i november. 4. november begynner møtet klokken 09.00 og torsdag 5. november er det satt av møtetid til klokken 16.30.

Norges Fiskarlags innspill til møtet skal behandles når Landsstyret møtes i Trondheim til uka. Mandag og tirsdag, 19.-20. oktober, behandles reguleringene for 2016 av de 14 tillitsvalgte i Fiskarlagets styre.

Innspillene sendes deretter over til Fiskeridirektoratet og legges til grunn for fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene.

Fiskeridirektoratet har bedt om respons innen torsdag 22. oktober for saker og innspill som ønskes lagt til grunn i Reguleringsmøtet.

Fiskarlaget deltar i Bergen med representanter fra ulike driftsgrupper i tillegg til saksbehandlere som arbeider med reguleringssaker i administrasjonen.

Les mer om Reguleringsmøtet og se fortløpende sakslisten som legges ut på Fiskeridirektoratets internettside.