Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.11.2014

Reguleringsinnspill ut 2014

Til Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag har torsdag gitt råd om hvordan fiskeriene i kystgruppen bør reguleres resten av året.

Innspillet fra Fiskarlaget kommer som svar på en henvendelse til næringsorganisasjonene fra Fiskeridirektøren.

Fiskeridirektoratet har bedt om råd for hvordan fiskeriene av torsk og hyse nord for Stad bør reguleres på en mest mulig hensiktsmessig måte ut 2014.

-Vårt innspill er i hovedsak gitt knyttet til hvordan bifangstprosenten av torsk og hyse bør settes for å bidra til at de ulike kvotene kan tas på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier fagansvarlig Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.

Les Fiskarlagets brev til Fiskeridirektoratet:20141127 Torsk og hyse nord for 62 gr. N i 2014.pdf