Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2014

Reguleringer i Landsstyret

Omlag 40 saker skal behandles

Landsstyret i Norges Fiskarlag samles denne uken til møte i Trondheim. Hovedsaker på møtet er reguleringer for 2015 i tillegg til flere store høringssaker.

De 14 medlemmene i Norges Fiskarlags Landsstyre samles normalt fire ganger i året. På oktober-møtet behandles i hovedsak reguleringssaker for neste driftsår. Så også i dette møtet.

Knappe 40 saker står på sakskartet og 20 av dem er direkte knyttet til de ulike fiskeriene, samt drøfting av kvoterådene og dialog rundt de internasjonale forhandlingene som pågår.

Landsstyret skal mandag og tirsdag også behandle blant annet følgende saker:

  • Meldingsordning for fartøy under 15 meter (høringssak om elektronisk rapportering)
  • Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som skal fiske innenfor fjordlinjene (høringssak)
  • Arbeidet med ressursfordeling fram til Landsmøtet 2015

Samt at Landsstyret får en:

  • Orientering om arbeidet i Organisasjonsutvalget
  • Orientering om arbeidet i Sjømatalliansen

 Vi publiserer omtale av enkelt-saker så snart vedtak og etterarbeid er avsluttet.