Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.10.2020

Reguleringer for 2021

Fra Landsstyret

Norges Fiskarlag har nå oversendt alle sine innspill til fiskerireguleringer for 2021. Sakene er behandlet i Landsstyret og oversendes departementet og Fiskeridirektoratet.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet er nå gjort kjent med Norges Fiskarlags behandling av det enkelte fiskeriet for 2021.

Sakene er behandlet i vårt Landsstyre etter forutgående organisasjonsmessig høring i medlemslagene.

Reguleringene behandles vanligvis i det såkalte reguleringsmøtet i regi av Fiskeridirektøren i månedsskiftet oktober-november. Dette møtet er i år avlyst og erstattet med en digital behandling.

Nedenfor finner du en oversikt over Fiskarlagets vedtatt innspill i hhv de pelagiske fiskeriene og hvitfiskreguleringer.

  • Reguleringene for det neste året vil du til enhver tid kunne finne i Landsstyrets dokumentarkiv i denne interne lenken her på Fiskarlagets nettside.

Pelagisk sektor:

Regulering av fisket etter sild sør for 62?N i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021

Regulering av fisket etter makrell i 2021

Regulering av fisket etter havbrisling og brisling i 2021

Regulering av fisket etter kolmule i 2021

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Jan Mayen og Grønland – sesongen 2020-2021

Lodde i Barentshavet i 2021

Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2021

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2021

Hvitfisk:

Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62N i 2021

Regulering av fisket etter sei nord for 62N i 2021

Regulering av fisket etter sei sør for 62N i 2021

Regulering av fisket etter torsk sør for 62N i 2021

Regulering av fisket etter blåkveite i 2021

Regulering av fisket etter uer i 2021

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2021

Regulering av fisket etter reker i 2021

Regulering av fisket etter vassild i 2021

Regulering av fisket etter leppefisk i 2021