Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.10.2015

Reguleringene for 2016

Landsstyrets vedtak

Norges Fiskarlags innspill til myndighetene i de ulike fiskerireguleringene behandles mandag og tirsdag for alle de sentrale fiskeslagene. Reguleringsvedtakene oversendes blant annet Fiskeridirektoratet før reguleringsmøtet 4.-5. november.

Fiskarlaget gjør en omfattende vurdering av sentrale og viktige fiskerier både langs vår egen kyst og i de internasjonale avtaleområdene.

Dette gjøres på oktobermøtet til Landsstyret og spilles blant annet over til Fiskeridirektøren som råd og grunnlag for myndighetenes vurderinger av neste års ulike fiskerier.

Se vedtakene i de enkelte fiskeriene i dokumentoversikten for Landsstyret.

Vedtakene om de enkelte artene publiseres så fort det er klart fra administrasjonen, tirsdag ettermiddag eller onsdag formiddag.

Så langt er følgende vedtak gjort tilgjnegelig:

 1. Høringsssvar: Kystfartøygruppens deltagelse
 2. Makrell
 3. Nvg-sild
 4. Nordsjøsild
 5. Torsk og hyse
 6. Sei
 7. Blåkveite
 8. Torsk sør
 9. Breiflabb og kveite
 10. Vassild
 11. Uer
 12. Tobis og øyepål
 13. Rognkjeks
 14. Reker
 15. Pigghå, håbrann og brugde
 16. Fiskeriene i Nordsjøen og Skagerak
 17. Makrell, kolmule, nvg
 18. Lodde
 19. Kolmule
 20. Hestmakrell
 21. Brisling