Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2013

Reguleringene for 2014

Oppdateres fortløpende

Daglig fastsettes nå vilkårene i de ulike fiskeriene for det neste kvoteåret. Oversikten over fiskerireguleringer for 2014 legges fortløpende ut hos Fiskeri- og kystdepartementet FKD). Se oppdateringen her.

Oversikten på FKDs nettside oppdateres-løpende etter hvert-som forskriftene blir-fastsatt.

Departementet presiserer forøvrig at flere av reguleringene er foreløpige fastsettelser som følge av manglende eller ikke fullføte kvoteforhandlinger med andre land.

Fastsatt til nå (pr 21.desember 2013):

 • Torsk, hyse og sei nord for 62′ N
 • Uer, utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon i Norskehavet
 • NVG-sild
 • Makrell
 • Lodde
 • Kolmule
 • Blåkveite
 • Vassild
 • Forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai (PS Ikke endringer i bifangst på pigghå)
 • Fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak
 • Tobis
 • Sild i Nordsjøen og Skagerak
 • Reker i Nordsjøen og Skagerak
 • Hestmakrell
 • Øyepål
 • Sei i Nordsjøen og Skagerak

Se teksten i oppdateringene – klikk deg inn og les hos FKD