Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2014

Regulering- torsk i åpen gruppe

- fartøy over 11 meter

Som hovedregel har fartøy over 11 meter ikke anledning til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe. Imidlertid åpner deltakerforskriften for en del dispensasjoner fra denne bestemmelsen.

Fartøy som tidligere har hatt en slik dispensasjon, men som har skiftet eier får ikke videreføt dispensasjonen. Dette har Arbeidsutvalget reagert på og en har derfor bedt Norges Fiskarlag ta opp med Nærings- og fiskeridepartementet at denne dispensasjonsadgangen videreføes til ny eier. Arbeidsutvalget har bedt om at en slik bestemmelse gis tilbakevirkende kraft.