Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.10.2017

Regnefeil på nvg-sild

ICES med nytt kvoteråd

-Det er svært alvorlig om det stemmer at ICES ikke har håndtert egne regnemodeller eller konkluderer feil når det gjelder sild. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen etter at ICES har suspendert kvoterådet for 2018.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, sier dette er en alvorlig ripe i lakken for ICES.

-Dette skal være det fremste vitenskapelige organet for denne typen vurderinger og tilrådninger om forvaltning og uttak av bestandene i havet. Det er derfor avgjørende at dette arbeidet er kvalitetssikret på alle nivå før det gis kvoteråd.

Dette har skjedd

Det er Havforskningsinstituttet som melder at ICES har oppdaget at dataene som er lagt inn i regnemodellene er feil. ICES har derfor trukket sitt kvoteråd for sild for 2018. Dette gjør at de må gjøre nye beregninger. Det blir arbeidet med å få gjort nye analyser. Deretter vil det komme et nytt kvoteråd for NVG-sild for 2018.

Tillit

-En ting er at vi kan være uenige om observasjoner som fiskerne gjør og det som havforskerne finner, men det som nå har skjedd vil kunne bidra til at det blir reist spørsmål ved om vi kan legge ICES sine råd til grunn i den utstrekning vi alltid har gjort. Det er vi ikke tjent med.

-Fiskeressursene representerer enorme verdier og er selve grunnlaget for livet i alle kystsamfunn verden over.

Fiskere og samfunn er avhengige av god og ansvarlig forvaltning av disse ressursene i havet og vi må kunne stole på de råd som havforskerne gir. Når man etter omfattende prosesser hvor data er innsamlet, vurdert og kontrollert i ICES sine organer så er det avgjørende at disse er kvalitetssikret.

Krever avklaring

-Nå forlanger vi at ICES kommer klart og tydelig på banen og forklarer hva som har gått galt. For fiskerne og for myndigheter som baserer ansvarlig forvaltning på forskerne råd er dette veldig viktig, sier Kjell Ingebrigtsen.

Samtidig synes Ingebrigtsen at det også er bra at ICES er åpen og meddeler offentligheten om slike feil, når de først er oppstått.

Forhandler i London

Opplysningene om data-feilen kom frem under kvoteforhandlingene som pågår i London denne uken om kolmule og nvg-sild. Revidert kvoteråd vil trolig ikke være klart før i neste uke.